Hírek

Pályázati lehetőség a hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások számára

A GINOP 1.2.9-20 felhíváson olyan mikro- és kisvállalkozások indulhatnak, amelyek az ország hátrányos helyzetű településein működnek. A pályázaton 2-60 millió forintig lehet vissza nem térítendő támogatást elnyerni többek közt eszközbeszerzésre, építésre, képzésre, informatikai fejlesztésre, bérköltség, projektmenedzsment támogatásra. A pályázatokat beadási sorrendben értékelik, ezért érdemes lesz már 2021. január 19-én, a beadási időszak nyitónapján benyújtani a pályázatot, mivel az 5 Mrd forintos keretösszeg nagyon hamar el fog fogyni.

Nyáron is pályázhatnak a cégek kutatás-fejlesztési támogatásokra

A 2020. május végén megjelent KKV START INNOVÁCIÓ című pályázat 10-20 millió forint támogatást biztosít a vállalkozáson belüli innovációs folyamat beindításához, adaptív innovációs tevékenységhez, vagy legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére. A pályázaton való induláshoz szükséges megszerzi az NKFI Hivatal támogató szakmai véleményét, melyre három pályázati szakaszban van lehetőség.

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című felhívás

A 2020 május 29-től beadható, Közép-Magyarországon és a konvergencia régiókban is elérhető, 18,816 illetve 33,3 milliárd forint keretösszegű tükörpályázatokon olyan KKV-k indulhatnak, amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020 áprilisában elérte az 5 főt. A támogatás igénybe vehető eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztésre, ingatlan fejlesztésre, tanácsadás igénybe vételére, gyártási licenc, know-how, immateriális javak beszerzésére, képzésre, megújuló energiaforrás felhasználására, ingatlanbérlésre, forgóeszköz vásárlásra. A támogatási kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik, tehát érdemes minél előbb beadni ezt a pályázatot.

Könnyített elszámolási feltételek a járvány okozta vészhelyzet ideje alatt

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. március 30-án kiadott közleménye alapján számos területen történik könnyítés a vészhelyzet ideje alatt az uniós pályázatok megvalósítási szabályaiban. Például 25-ről 50 %-ra emelkedik a leginkább érintett ágazatokban tevékenykedő vállalkozások által igényelhető előleg mértéke, 3 hónappal meghosszabbodik a projektek befejezési határideje, új, átmeneti támogatás kerül kialakítása vállalkozásonként (főszabályként legfeljebb 800 ezer euró támogatás nyújtható).

Új energetikai pályázat jelent meg KKV-k számára

A GINOP-4.1.4-19 – Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című felhíváson 3-100 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni szigetelésre, nyílászárócserére, napelemes, napkollektoros, faelgázosító kazán és hőszivattyú rendszerek telepítésére, világítási, fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, 55 %-os támogatási intenzitás mellett. A konvergencia régiókban működő vállalkozások számára elérhető pályázatot 2019. november 11. 09.00 órától 2020. április 30. 10.00 óráig lehet beadni.

November végétől elérhető az Új gyakornoki program 

GINOP-5.2.4-19 kódjelű felhívás sokban hasonít közelmúltban zárult Gyakornoki programhoz, hiszen továbbra is az Ifjúsági Garanciaprogramban regisztrált középfokú végzettségű 25 év alatti fiatalok foglalkoztatásának támogatása áll a fókuszában. A 100 %-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást legfeljebb 6 gyakornok és 3 kapcsolattartó 6 havi bérének fedezésére, illetve az új munkahelyek létrehozásához kapcsolódó építés, eszközbeszerzés, anyagköltség, immateriális javak ellentételezésre lehet igénybe venni.

Megjelent a Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak című pályázat

GINOP-4.1.3-19 kódjelű felhíváson azok a Közép-magyarországi régión kívül működő, kettős könyvvitelt vezető KKV-k pályázhatnak, amelyek évente legalább 300 ezer és legfeljebb 700-800 ezer forintos áramfogyasztással rendelkeznek a fejlesztéssel érintett épület vonatkozásában. A pályázatból 5-15 kW-os névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A vissza nem térítendő támogatás mértéke nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket.  A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Egyszerűsített támogatási lehetőséget vezet be a Nemzeti Együttműködési Alap 2019-től

Az egyszerűsített támogatás összege 200 000 forint és azok a nem országos hatókörű civil szerveztek részesülhetnek benne,  amelyek két évre visszamenőleg rendelkeznek számviteli beszámolóval, és éves bevételük nem éri el az ötmillió forintot. A Nemzeti Együttműködési Alap által a korábbi években kiírt szakmai és működési célú pályázatok helyett egy egységes felhíváson tudnak indulni 2019-től a 200 000 forintos egyszerűsített támogatásnál nagyobb támogatásra pályázó civil szervezetek.

Szigorodtak az előlegigénylési szabályok

2018. szeptember 8-án módosult a legtöbb európai uniós támogatás felhasználását szabályozó 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatait is érintő változások értelmében a nem közszféra szervezetek által eddig igényelhető 50 %-os támogatási előleg 25 %-osra csökkent (K+F projektek esetében 75 %-ról 50 %-ra). A maximálisan igényelhető előleg mértéke 1 Mrd forintról 500 millió forintra mérséklődött. A kötelezően biztosítandó szállítói előleg 50 %-ról 30 %-ra módosult.  Az előleg kifizetését követő 12 hónapon belül a kiutalt összeg legalább 60 %-át elérő kifizetési igénylést kell benyújtani a kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezetteknek. A módosított szabályokat a módosítás hatálybalépését követően létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.

Elérhető a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítését célzó hitelprogram

2018. szeptember 10-től kezdve igényelhető a konvergencia régiókban működő KKV-k számára a GINOP-8.3.5-18 azonosító jelű hitelprogram keretében 0 %-os kamatozású 1-50 millió forintos kölcsön technológiai korszerűsítést jelentő eszközök és immateriális javak beszerzésére. A  59,63 milliárd forintos hitelkeretből akár induló vállalkozások is részesülhetnek projektenként maximum 25 millió forint erejéig. A hitelt az MFB pontokon lehet igényelni.

Új közbeszerzési törvény lép hatályba 2015 november 1-től

A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről több fontos változást is hoz. A pályázók számára a következő a legfontosabb: ezentúl a vállalkozások már akkor is kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni, függetlenül a támogatási intenzitás mértékétől, ha a támogatás összege meghaladja a 68.655.860 forintot a különböző árubeszerzések,  szolgáltatás megrendelések esetében.

A kormány minden uniós pályázatot ki szeretne írni 2017 júniusáig

A kormány döntése értelmében 2 éven belül kiírják a 2014-2020-as fejlesztési időszak pályázatait. A pályázatok a kiírás után még 2 évig, vagy a keretek kimerüléséig nyitva maradhatnak. Így a fejlesztéseikhez támogatást remélő vállalkozások nagyobb számban csak a következő 2-3 évben nyerhetnek el vissza nem térítendő forrást projektötleteikre, mivel a következő 7 éves időszakban Magyarország nem számíthat a mostanihoz hasonló mértékű uniós támogatásra.

Mentesség szerezhető a biztosítéknyújtási kötelezettség alól

A 2015-ös év első napjától kezdve jelentős adminisztratív könnyítésben részesültek a 2007-2013-as, illetve a 2014-2020-as programozási időszak pályázói, mivel ezentúl nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az Art. 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli  mentességet, valamint a nyújtott biztosítékok feloldását kérelmezni lehet.