GINOP menetrend

A következő táblázatban láthatóak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében kiírt vagy kiírandó pályázatok keretösszeggel, illetve a meghirdetésük várható időszakával egy sorban. A felsorolás nem tartalmazza a kiemelt és a lezárult pályázatokat. A GINOP 8. prioritástengelyéből (a GINOP-8. kezdetű azonosítóval rendelkező pályázatok tartoznak ide) csak visszatérítendő forrásokhoz lehet jutni. A kékkel jelölt pályázatok összefoglalója a felhívás nevére vagy azonosító jelére kattintva olvasható.

Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének
módja
Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje
A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás
GINOP-1.1.1-18 Vállalkozói inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása 3 egyszerűsített 2018. október
GINOP-1.2.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 27,4 egyszerűsített Meghirdetve 2014. októberben
GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (felfüggesztve) 88 standard Meghirdetve 2015. júniusban
GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 129 standard Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 39,67 egyszerűsített Meghirdetve 2015. júniusban
GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 26,33 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
33,5 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése 2 standard Meghirdetve 2016. áprilisban
GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 3 standard Meghirdetve 2015. december
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel 31,11 standard Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása 18,65 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-1.2.8-17 Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása 6,1 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-1.3.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 0,48 egyszerűsített Meghirdetve 2014. októberben
GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1,92 egyszerűsített Meghirdetve 2015. májusban
GINOP-1.3.1-18 Piacra jutás támogatása a mikro-, kis- és középvállalkozások körében 2 egyszerűsített 2018. október
GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása 1 standard Meghirdetve 2015. december
GINOP-1.3.3-16 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 16,4 standard Meghirdetve 2016. augusztus
GINOP-1.3.4-17 Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása 4 standard Meghirdetve 2017. augusztusban
GINOP-1.3.6-17 Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása 0,013 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás
GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (felfüggesztve) 77,5 standard Meghirdetve 2015. augusztusban
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hitel 59 standard Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-2.1.3-15 Iparjog 0,2 egyszerűsített Meghirdetve 2015. augusztusban
GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher 0,1 egyszerűsített Meghirdetve 2016. januárban
GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off) 4,714 standard Meghirdetve 2015. decemberben
GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében 1,225 standard Meghirdetve 2017. januárban
GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 48,64 standard Meghirdetve 2015. októberben
GINOP-2.1.8-17 Kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 36,761 egyszerűsített Meghirdetve 2017. decemberben
GINOP-2.2.1-15 Versenyképességi és kiválósági együttműködések 95,231 standard Meghirdetve 2015. szeptemberben
GINOP-2.2.1-18 Versenyképességi és kiválósági együttműködések 9 standard 2018. augusztus
GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 64,25 standard Meghirdetve 2015. szeptemberben
GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 25,29 standard Meghirdetve 2015. augusztusban
GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése 26,86 standard Meghirdetve 2015. decemberben
Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás
GINOP-3.1.2-16 Az infokommunikációs ágazatban működő
mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének célzott támogatása
1,8 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-3.2.2-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása 16,2 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása 2,1 standard Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása 3 standard Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-3.3.3-17 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával 2 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-3.4.1-15 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 55,7 standard Meghirdetve 2015. augusztusban
Az energiáról szóló 4. prioritás
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 6,95 egyszerűsített Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-4.1.2-17 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása 52,5 egyszerűsített Meghirdetve 2018. februárban
A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás
GINOP-5.1.3-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 8,243 egyszerűsített Meghirdetve 2016. júniusban
GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása 3 standard Meghirdetve 2017. februárban
GINOP-5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása 5,757 standard Meghirdetve 2017. februárban
GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 15 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás 6 standard Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása 13,35 kiemelt 2018. október
GINOP-5.2.2-14 Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése 1,1 egyszerűsített Meghirdetve 2014. októberben
GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása 2,9 egyszerűsített Meghirdetve 2016. áprilisban
GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 30 egyszerűsített Meghirdetve 2016. februárban
GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása kombinált eszközzel 26,65 kiemelt 2018. október
GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban 2 standard Meghirdetve 2014. októberben
GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál 6,57 egyszerűsített Meghirdetve 2016. februárban
GINOP-5.3.3-15 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 3,5 standard Meghirdetve 2015. augusztusban
GINOP-5.3.3-18 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 2,4 standard Meghirdetve 2018. szeptemberben
GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 2 standard Meghirdetve 2016. júniusban
GINOP-5.3.5-18 Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek 4 standard Meghirdetve 2018. szeptemberben
A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás
GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 4,93 standard Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára 13,52 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára 18,04 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-6.1.8-18 Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása 3,5 standard Meghirdetve 2018. márciusban
GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 20,332 standard Meghirdetve 2017. márciusban
A turizmusról szóló 7. prioritás
GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 5 standard Meghirdetve 2015. novemberben
GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése 7,01 standard Meghirdetve 2016. júniusban
GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 4,31 standard Meghirdetve 2016. márciusban
GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése 11,5 standard Meghirdetve 2016. október
GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése 43,24 standard Meghirdetve 2017. márciusban
A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás
GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel 30,09 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram 32,1 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-8.1.3/B-16 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram 70 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. márciusban
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 50 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016.
decemberben
GINOP-8.2.1-3.4.1-15 Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel 5,6 alapok alapját végrehajtó szervezet jár el pénzügyi közvetítőként Meghirdetve 2015. szeptemberben
GINOP-8.2.3-17 Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke 6,5 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. márciusban
GINOP-8.2.4-16 Infokommunikációs-technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel 38,6 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-8.2.5-17 Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap 10 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-8.2.6-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program – hitelprogram 7,5 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2018. júliusban
GINOP-8.2.7-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program – tőkeprogram 7,5 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2018. júliusban
GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel 77 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. májusban
GINOP-8.3.3-17 Irinyi tőkeprogram 8 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2017. márciusban
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében 75 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripar komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel 40 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-8.3.5-18 Mikro- és kisvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel 79,63 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2018. szeptemberben
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 6,95 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel 105,2 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2017. februárban
GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel 55,13 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2016. decemberben
GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel 10 pénzügyi közvetítők kiválasztása Meghirdetve 2017. márciusban

 

Forrás: A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. Határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról