A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása – VEKOP-1.2.6-20

A pályázat célja a Közép-magyarországi régióban működő, legalább 5 főt foglalkoztató KKV-k termelékenységégének növelése. A vállalkozások 5-153,5 millió forint, 70 százalékos intenzitású visszatérítendő támogatást igényelhetnek többek közt eszközbeszerzésre, ingatlan és informatikai fejlesztésre, képzésre, tanácsadásra, energetikai fejlesztésre. A visszatérítendő támogatás meghatározott feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul. A támogatási a kérelmek befogadása 2020. június 19. (péntek) 14:00 órától átmenetileg szüneteltetésre kerül!

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00-ig lehetséges. A támogatási kérelmek értékelése beérkezési sorrendben történik. A támogatási a kérelmek befogadása 2020. június 19. (péntek) 14:00 órától átmenetileg szüneteltetésre kerül!

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 18,816 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 750-1000 db

Az igényelhető támogatás:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege minimum 5 millió maximum 153,5 millió forint.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
o 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
o 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
o 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

A 2020. április hónapra vonatkozó minimum 5 fő adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám tekintetében figyelembe vehető alkalmazottnak számít a természetes személy, amennyiben a ’08-as bevallásban;
 Az alkalmazás minősége rovatba írt foglalkoztatási kód (a biztosítási jogviszony kódja) az alábbi folyamatos foglalkoztatást feltételező jogviszonyok egyike; 15 Szövetkezeti tag, munkaviszony; 20 Munkaviszony, több munkáltatóval létesített munkaviszony, bedolgozói
munkaviszony; 113 Hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony.
 A bevallás 8-as lapján az 523-as (részmunkaidő), 524-es (teljes munkaidő) és 525-ös (munkaidő-szervezési intézkedéssel csökkentett teljes munkaidő) soron a fenti jogviszonyok esetében kitöltött az a oszlop – heti munkaóra száma, illetve a b és c oszlop az év, hó naptól az év hó napig rovatok.

Támogatási intenzitás: A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 70%-a lehet. A visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

Előleg:

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől- számított 90 napon belül kötelező.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül.

A támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt, az alábbiak figyelembevételével:

A 2020. április hónapra vonatkozó minimum 5 fő adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám tekintetében figyelembe vehető alkalmazottnak számít a természetes személy, amennyiben a ’08-as bevallásban;

 Az alkalmazás minősége rovatba írt foglalkoztatási kód (a biztosítási jogviszony kódja) az alábbi folyamatos foglalkoztatást feltételező jogviszonyok egyike;15 Szövetkezeti tag, munkaviszony; 20 Munkaviszony, több munkáltatóval létesített munkaviszony, bedolgozói
munkaviszony; 113 Hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony.

 A bevallás 8-as lapján az 523-as (részmunkaidő), 524-es (teljes munkaidő) és 525-ös (munkaidő-szervezési intézkedéssel csökkentett teljes munkaidő) soron a fenti jogviszonyok esetében kitöltött az a oszlop – heti munkaóra száma, illetve a b és c oszlop az év, hó naptól az év hó napig rovatok.

Ellenőrzés módja: 2020. április hónapra vonatkozóan a NAV a ’08-as bevallás alapján fentiek szerint számított létszámadatokat átadja az Irányító Hatóságnak.

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei. Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

131 Ügyvédi iroda

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

Jogi forma szerint:

a) egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek

b) szövetkezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A 18 hónapos határidőn túli befejezés a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. március 31. a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érhetik el).

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

h) Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 1%-át érheti el)

i) Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt),

j) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

Elszámolható költségek:

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának

– kezdete: 2020. március 11.

– vége: projekt fizikai befejezése

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek:

Eszközbeszerzés költségei

a) Új eszközök, gépek beszerzése:

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható.

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

b) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése (csak az információs technológia-fejlesztés tevékenységhez kapcsolódva lehet elszámolni):

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra:

 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,

 a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

d) Forgóeszközök költsége:

 A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség (amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni),

 Fogyóeszközök költsége (minden olyan eszköz, berendezési és felszerelési tárgy, szerszám, munka- és védőruha stb., amelyet a vonatkozó jogszabály – elhasználódási idő és beszerzési ár alapján – fogyóeszköznek nyilvánít).

Helyszíni ellenőrzés alkalmával ellenőrzésre kerülhet, hogy a forgóeszközök számvitelileg megfelelő helyre kerültek könyvelésre.

Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan:

a) ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (csak az információs technológia-fejlesztés tevékenységhez kapcsolódva lehet elszámolni):

aa) A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet.

A minősített termékekről, valamint szállítókról a hivatkozott honlapon találhatók információk.

ab) A Felhívás alapján beszerezhető új eszközökhöz, gépekhez tartozó szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.), mely a beszerzendő gép rendeltetésszerű használatához szükséges.

b) Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Képzéshez kapcsolódó költségek

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége a:

 Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

a) Tanácsadói óradíjak a Felhívás 3.1.2. e) pontjában felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan, a 3.4.1.1. o) és 5.7. pontokban szereplő korlátozások figyelembevételével.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

a) Ingatlan bérleti díja:

 A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt ingatlan bérleti díj költsége.

b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja:

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 18 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 20 000 Ft.

A szolgáltató kiválasztására a támogatást igénylő a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen azon tapasztalattal rendelkező szolgáltatóktól köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton) ajánlatot kérni, akik megfelelnek az alábbi feltételnek:

 GINOP-3.2.1-15 Modern Vállalkozások Program projektben létrehozott szállítói voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer, felhőszolgáltatás, egyéb szolgáltatás, digitális eszköz GINOP-3.2.1-15 kiemelt projektben minősített szállítója, vagy

 fenti feltételeknek megfelelő szállító szintén minősített partnere, disztribútora.

Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa bevezetett szolgáltatáshoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven felhasználói támogatást.

Általános (rezsi) költségek:

a) Általános (rezsi) költségek:

 a felsorolt közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet

Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához.

A projekt területi korlátozása:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió (Budapest, Pest megye) területén lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.

A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Fenntartási kötelezettség:

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

Az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. Kedvezményezett a visszafizetési arányáról a Záró Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül kap tájékoztatást. A megállapított visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek. Jelen konstrukció keretében részletfizetésre nincs lehetőség.

A megállapításra kerülő visszafizetési kötelezettség teljes körű teljesítését követően kerülhet csak sor a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyására.

Műszaki-szakmai elvárások:

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz ingatlan beruházást, úgy a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor az adatlapon szükséges bemutatnia, hogy a tulajdonostársak hozzájárulása, a megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról, a bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, a jogszabályban előírt engedélyezési eljárás támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását igazoló dokumentum, valamint az építési tervdokumentáció rendelkezésre áll.

Az elszámolható bérleti díj nem haladhatja meg a 2020. február hónapban felmerült és kifizetett bérleti díj költségének megvalósítási időszak időtartamára vetítetett összegét. Amennyiben a megvalósítási helyszín bérleti díja nem havi szinten került a bérleti szerződésben meghatározásra, akkor a február hónapra arányosított összeget szükséges figyelembe venni.

Tanácsadás kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

Kizárólag az alábbi szolgáltatástípusok vehetők igénybe tanácsadás keretében:

 • Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás
 • Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás
 • Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás
 • Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés
 • Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás
 • Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás
 • Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás
 • Marketing tanácsadás és márkaépítés
 • Arculati és grafikai tervezés
 • Stratégiai és üzleti tervezés
 • Vállalati pénzügyi tanácsadás
 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása
 • A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás
 • Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása

Maximum 2 tanácsadási fejlesztési kategória (táblázat 1-14.) szerinti tanácsadás vehető igénybe.

A képzésekre vonatkozó elvárások:

 A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.

 Képzés kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe, a következő témakörökben: alapvető informatika (digitális kompetencia), idegen nyelv, pénzügy, vállalkozási alapismeretek, egészségügyi technika, élelmiszeripar, építőipar, gazdálkodás és menedzsment, gépészet, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, közgazdaság, üzemmenedzselés és üzemszervezés.

 Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.

 Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet.

 A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.

 Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.

 A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő 2020. április havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatottainak létszáma lehet.

A támogatható tevékenység elszámolható költsége ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 280.000,- Ft/nm fajlagos költséget.

Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a nettó 4 220 Ft/m3 összeget.

Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a nettó 18 980 Ft/m2 összeget.

Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a nettó 30 000 Ft/m2 összeget.

Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához Támogatott napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésére igényelhető támogatás. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a nettó 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a nettó 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a nettó 300.000 Ft/kWp értéket.

Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése. A napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a nettó 158.000 Ft/nm értéket síkkollektor, nettó 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében.

Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló. A.szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a nettó 123.000 Ft/kW értéket.

Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése; – a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése; – Geothermal Heat Response test; – monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; – a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása. Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben rögzített műszaki követelményekben foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket. Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatók. Támogatásban részesíthető rendszertípusok: Földhő-víz hőszivattyús rendszer, Levegő-víz hőszivattyús rendszer. A.hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a

– földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a nettó 286.000 Ft/kW értéket

– levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a nettó 213.000 Ft/kW értéket.

Kötelező vállalás:

90%-os foglalkoztatás megtartás

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszáma legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során. A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre. A kötelező vállalás nem teljesítése – 90%-ot el nem érő foglalkoztatás megtartás – esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

A konstrukción elnyert támogatással megvalósított fejlesztést a fenntartási időszakban a kedvezményezettnek működtetnie kell.

Nem támogatható tevékenységek:

a) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

b) Ha a fejlesztési igény az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.

c) Nem támogatható az a vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült

d) Nem támogatható az a vállalkozás a GINOP-1.1.8-19, GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20,  GINOP-1.2.11-20 vagy a GINOP-1.2.8-20 felhívások keretében támogatási kérelmet nyújtott be.