Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása – GINOP-1.3.3-16

A pályázaton beszállító és beszállítóvá válni szándékozó KKV-k, valamint beszállítói integrátorok feldolgozóiparhoz köthető fejlesztést tervező konzorciumai kaphatnak 300-2000 millió forintos támogatást a beszállítói képességek fejlesztésére.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

  1. október 4-től 2018. október 4-ig. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 2016. december 1.
 2017. február 1.
 2017. április 1.
 2017. június 1.
 2017. augusztus 1.
 2017. október 1.
 2017. december 21. 12.00 óra
 2018. február 1. 12.00 óra
 2018. április 2. 12.00 óra

A beérkezett támogatási kérelmek nagy száma miatt a beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a pályázatok beadása 2018. február 20. 12.00 órától átmenetileg szünetel. A 2018. február 1. 12.00 óra és 2018. február 20. 12.00 óra értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

A rendelkezésre álló forrás: 18,331 Mrd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-25 db.

Az igényelhető támogatás:

a) Konzorcium szintjén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300.000.000 forint, maximum 2.000.000.000 forint.

b) Konzorciumi tagonként az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összegek az alábbiak:
a. Integrátor esetében minimum 40.000.000 forint, maximum 665.000.000 forint, azzal, hogy az integrátor által igényelt támogatás nem lehet magasabb, mint a beszállító(k) által összesen igényelt támogatás 50%-a,

b. beszállító esetén minimum 40.000.000 forint, maximum 1.000.000.000 forint.

c) Önálló KKV beszállítói projekt esetében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 40.000.000 forint, maximum 1.000.000.000 forint.

Támogatási intenzitás:

Támogatási kategória mikro- és kisvállalkozás középvállalkozás nagyvállalkozás
Regionális beruházási támogatás Nyugat-Dunántúl 45% 35% 25%
Közép-Dunántúl 50% 45% 35%
Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld 50% 50% 50%
Csekély összegű (de minimis) támogatás 50%
Képzési támogatás 50%
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén 50%
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás 50% 50% 45% de legfeljebb a regionális beruházási támogatás mértéke

Önerő: A támogatást igénylő konzorcium a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, kizárólag KKV-kból álló konzorcium esetén 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg:Jelen felhívás keretében a 2018. szeptember 8-át követően támogatott projekteknél támogatott projekteknél az igénybe vehető előleg mértéke KKV-k esetében (beleértve az önálló KKV beszállítói projekteket is) a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, nagyvállalkozások esetében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, de a konzorcium egészére vonatkozóan nem haladhatja meg az 500.000.000 Ft-ot.

A támogatást igénylők köre:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A magyar gazdaság stratégiai céljaihoz fokozottan illeszkedő beszállító KKV-k esetében önállóan is van lehetőség támogatási kérelem benyújtására, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

1) amely, vagy amelynek 25%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik 2 lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

2) amely, vagy amelynek 25%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása (partner vagy kapcsolt vállalkozás) vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása
a) árbevétele legalább 5 Mrd Ft volt a támogatási kérelem benyújtását megelőző két jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagában,
VAGY
b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét.
Egyéni vállalkozó vagy egyéni cég esetén kizárólag a 2. a) pont értelmezhető.

3) amely esetében az alábbi két feltétel egyike teljesül:
a. a projekt kapcsolódik az Irinyi Terv céljaihoz, azaz a projekt fejlesztendő tevékenysége szerepel a vállalkozások támogatható feldolgozóipari tevékenységeit tartalmazó 1. számú szakmai mellékletében, valamint a Felhívás 7. számú szakmai mellékletében felsorolt, az Irinyi Tervben kiemelt ágazatok listájában;
b. a projekt Szabad Vállalkozási Zónában valósul meg

4) a támogatást igénylő beszállító-integrátor viszonylatban együttműködési megállapodással rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor.
Nagyvállalkozás csak a beszállítói integrátor minőségében támogatható, ha az a KKV-k számára hasznosabb, mint a közvetlen támogatás.
Konzorciumi formában beszállítói integrátor a beszállító KKV tagokkal közösen megvalósuló projekttel nyújthat be támogatási kérelmet. Beszállítóként és leendő beszállítóként kizárólag azon vállalkozások támogathatók, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Beszállítói integrátor vállalatként kizárólag olyan szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három teljes, lezárt üzleti év együttes nettó árbevétele elérte a 20 milliárd Ft-ot.

Konzorcium: A konzorcium összetétele egy beszállítói integrátor vállalat, és legalább egy, az integrátor vállalattal a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes beszállítói szerződéssel rendelkező beszállító KKV. Amennyiben az integrátor jelenleg még nem beszállító KKV-val is köt megállapodást, akkor ennek a projekt fizikai befejezéséig a beszállítói integrátorral, vagy a konzorciumi tagok valamelyikével beszállítóként beszállítói szerződést kell kötnie, vagy fel kell kerülnie a beszállítói integrátor által összeállított ajánlattevői listára (bid list). A konzorciumi partnerek egymástól független (nem partner és kapcsolódó) vállalkozások.
Konzorcium esetén a vállalkozásoknak a konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi megállapodást kell kötniük. A konzorciumi megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető kizárólag az integrátor vállalat lehet, aki köteles a konzorciumi megállapodásban megnevezni azt a kapcsolattartó személyt/szervezetet, aki koordinálja a konzorciumi tagok egymás közötti, a projekt révén megvalósuló együttműködését.
A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumi megállapodásban az integrátor vállalat vállalja továbbá beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört ellátó munkatárs foglalkoztatását, amennyiben addig ilyen a szervezetnél nem volt. A beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő személlyel szembeni elvárások:
– a konzorciumvezető integrátor vállalattal szerződéses jogviszonyban áll,
– gazdasági, felsőfokú végzettsége van, előnyt jelent
 a kereskedelmi/marketing és/vagy műszaki végzettség,
 európai uniós pályázati/projektmenedzsment tapasztalat,
 beszállító fejlesztési, beszerzési szakterületen szerzett belső vállalati tapasztalat,
 közbeszerzési ismeretek, tapasztalat,
– tárgyalóképes magyar nyelvtudás.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az irányító hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:
 113 Korlátolt felelősségű társaság

 114 Részvénytársaság

 116 Közkereseti társaság

 117 Betéti társaság

 121 Szociális szövetkezet

 122 Takarék- és hitelszövetkezet

 123 Iskola szövetkezet

 124 Agrárgazdasági szövetkezet

 126 Biztosító szövetkezet

 128 Foglalkoztatási szövetkezet

 129 Egyéb szövetkezet

 141 Európai részvénytársaság (SE)

 142 Európai szövetkezet (SCE)

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 228 Egyéni cég

 231 Egyéni vállalkozó

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 30 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2021. december 31. a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Minden projekt esetében:

1) Amennyiben a vállalkozás nem rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel: Információs technológia-fejlesztés és IPAR 4.0 megoldások bevezetése

Beszállító KKVk esetében:

2) Új eszköz beszerzése

3) Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele. Konzorciumi projekt esetén amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása támogatásból valósul meg5, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást, szervezetfejlesztést. ÉS/VAGY

4) A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által nyújtott képzésen való részvétel. Konzorciumi projekt esetén amennyiben az integrátor esetében a képzés nyújtása támogatásból valósul meg, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a képzést. ÉS/VAGY

5) Konzorciumi projekt esetén a beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele, beszállító KKV-k önálló projektjei esetén a beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt együttműködésen kívüli egyéb szervezettől származó képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele

6) Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység.

A 3)-5) pontban felsorolt tevékenységek közül legalább egyet kötelező választani.

Konzorciumi projektek keretében a beszállítói integrátorok esetében:

7) Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok számára azok igénybe vételére.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

8) Beszállítói integrátor esetén a beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs foglalkoztatása

9) Beszállítói integrátor esetében új eszköz beszerzése

10) Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra).

11) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése.

12) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (beleértve az ingatlanra aktivált megújuló energiatermelő berendezéseket is). A tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének legfeljebb 85%-át érhetik el.

13) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése beszállító KKV esetében.

14) A beszállítói integrátor vállalat esetében a projektkoordinációs feladatok ellátása.

A 7), valamint 13) pontokban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek el kell érniük legalább az összesen elszámolni tervezett költségek (konzorciumi projekt esetén a teljes projekt vonatkozásában) 2,5%-át, de legfeljebb a 25%-áig terjedhetnek (beszállító KKV-k önálló projektjei esetén a 7) pont nem értelmezhető).
A 14) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek az összes elszámolható költség 2,5%-a erejéig számolhatók el.

Elszámolható költségek:

Eszközbeszerzés költségei:

a) Új eszköz beszerzése a támogatható tevékenységek 2) és 9) pontjához kapcsolódóan a Felhívásban szereplő korlátozások figyelembevételével:

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

– eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

b) Az információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése a támogatható tevékenységek 1) pontjához kapcsolódóan a Felhívásban szereplő korlátozás figyelembevételével:

– közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

– közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

– közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

c) Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) a támogatható tevékenységek 10) pontjához kapcsolódóan, a Felhívásban szereplő korlátozás figyelembevételével:

– az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége.

Építéshez kapcsolódó költségek:

a) Az infrastrukturális és ingatlan beruházás a támogatható tevékenységek 12) pontjához kapcsolódóan a Felhívásban szereplő korlátozások figyelembevételével:

aa) az infrastrukturális beruházások költsége a támogatható tevékenységek 12) pontja alapján. (A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

– épületgépészeti gépek

– ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– a termeléshez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastruktúra energiaellátását biztosító megújuló energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése,

– a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések

– elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

– szennyvíztároló,

– szellőzési, légfrissítő berendezések,

– felvonók,

– iparvágány,

– hűtőkamra,

– siló,

– ipari kapuk,

– a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

– őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

ab) az ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költsége:

a) Információs technológia-fejlesztés, az új szoftverek beszerzésének költsége a támogatható tevékenységek 1) pontjához kapcsolódóan, a Felhívásban foglalt korlátozás figyelembevételével:

– alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

– immateriális javak (licenc) költségei,

– testreszabás költségei,

– migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

– betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

b) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára a támogatható tevékenységek 11) pontjához kapcsolódóan, a Felhívásban szereplő korlátozás figyelembevételével:

– kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben kerülnek felhasználásra,

– a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

– azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három, nagyvállalat esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Marketing költségek:

a) A beszállító KKV esetében a piacra jutáshoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások a támogatható tevékenységek 6) pontjához kapcsolódóan:

– marketing akciók, marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése, beszerzése,

– média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.

b) A beszállító KKV-k esetében a külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel költsége a támogatható tevékenységek 6) pontjához kapcsolódóan:

Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő

– beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

– kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),

– kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,

– területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás)

Képzéshez kapcsolódó költségek:

a) A beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés igénybevételének költsége a támogatható tevékenységek 5) pontjához kapcsolódóan:

– oktatók díja, külső képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége, felhasznált tananyag, oktatási segédeszköz.

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek:

a) A beszállító KKV esetén a beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli szervezettől származó és/vagy az integrátor vállalat által nyújtott innovációs tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevételének költsége a támogatható tevékenységek 3) és 5) pontjához kapcsolódóan:

– tudástranszfer, az immateriális javak megszerzése, védelme és kiaknázása és az ezeket magában foglaló szabványok és szabályozások alkalmazása terén történő tanácsadás, segítségnyújtás

– Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

– Harmadik féltől történő igénybevétel esetén maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap számolható el.

– Amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása támogatásból valósul meg, a KKV beszállító részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást, szervezetfejlesztést.

– Az integrátor vállalat által nyújtott innovációs tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevételének költségét abban az esetben számolhatja el a KKV beszállító, ha az integrátor vállalat ugyanazon tanácsadás, szervezetfejlesztés költségét (oktatók személyi jellegű költsége) nem számolja el a projekt keretében.

b) Beszállító KKV-k esetén a piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele a támogatható tevékenységek 6) pontjához kapcsolódóan.

c) Beszállító KKV-k esetén a piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások támogatható tevékenységek 6) pontjához kapcsolódóan:

– grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan).

– árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele.

d) Beszállító KKV-k esetén a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költsége a támogatható tevékenységek 13) pontjához kapcsolódóan:

– rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.

– Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet árajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható.

Támogatható rendszerek:

– ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és nyilvántartásba vétele,

– ISO/TS 16949; QS 9000, VDA járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása,

– MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,

– ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/IEC 20000 informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,

– MSZ EN 45011:1999 (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények) szerinti terméktanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása,

– MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 (Ellenőrző szervezetek felkészültségének általános követelményei) szerinti ellenőrzési rendszerek bevezetése és akkreditálása,

– MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 (A személyek tanúsítását irányító tanúsítási szervekre vonatkozó általános feltételek) szerinti személyzettanúsítási rendszer bevezetése és akkreditálása,

– TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

– ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,

– TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,

– EN 16001 Energiairányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

– Kozmetikumok helyes gyártási gyakorlatának MSZ EN ISO 22716:2008 szabvány szerinti rendszerének bevezetése és tanúsíttatása;

– MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények,

– MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények,

– MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 4. rész: Alapvető minőségirányítási követelmények,

– MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,

– MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A szolgáltatás minőségének fogalmai, célja és mérése,

– GMP-rendszerek (GMP, GHP, GLP) Good Manufacturing Practice, helyes gyártási gyakorlat) rendszerek.

– Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

a) Beszállító KKV-k esetén a beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat valamely munkatársa által a beszállító KKV-knak nyújtott képzés esetén elszámolható költség a támogatható tevékenységek 4) pontjához kapcsolódóan:

– a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen.

b) Beszállítói integrátorok esetében a beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs személyi jellegű ráfordítása a támogatható tevékenységek 8) pontjához kapcsolódóan:

– maximum 1 fő munkaszerződés szerinti alapbére és járulékainak költsége (személyi bruttó alapbér és járulékai maximum 800.000 Ft/hó) a projektre fordított munkaidővel arányosan.

c) Beszállítói integrátorok esetén a beszállító KKV-k számára térítésmentesen nyújtott képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés költsége a támogatható tevékenységek 7) pontjához kapcsolódóan:

– az oktatók személyi jellegű költsége, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók felkészülnek a képzésre és részt vesznek a képzésen.

Projektmenedzsment költség

A konzorciumi projektmenedzsment feladat ellátása érdekében a konzorciumvezetőnél felmerült projektmenedzsment költségek a támogatható tevékenységek 14) pontjához kapcsolódóan a Felhívásban található korlátozás figyelembevételével.

a) Az integrátor vállalat esetében a projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

– A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó (szakmai menedzser és pénzügyi menedzser) személyi jellegű ráfordítás.

– Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja.

A támogatói döntést megelőzően a projekt elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

Költségkorlátok:

A támogatható tevékenységek 3-5), 7), valamint 13) pontjaiban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek el kell érniük a konzorcium által összesen igényelt támogatás 2,5%-át, de legfeljebb annak 25%-áig terjedhet. Harmadik féltől történő igénybevétel esetén maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap költség számolható el.

A konzorciumi projektmenedzsment feladat ellátása érdekében a konzorciumvezetőnél felmerült, a támogatható tevékenységek 14) pontjában szereplő projektmenedzsment költségek, az összes elszámolható költség 2,5%-a erejéig számolhatóak el.

Beszállítói integrátorok esetében a beszállítói kapcsolatok koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs személyi jellegű ráfordítása nem haladhatja meg a havi 800 000 forintot.

Költségtípus Minimális elszámolható költség összege (Ft) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
Az új eszköz beszerzése nettó 200.000 Ft
Megújuló energiatermelő új eszköz beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) nettó 200.000 Ft
Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás 85% nettó 200.000 Ft/nm
Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzésének költsége nettó 30.000 Ft

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylőknek beszállítói integrátor vagy beszállító KKV szerepüktől függően az alábbiakat kell vállalniuk.

1) Beszállítók fejlesztése
a) Konzorciumi projekt esetén a beszállító integrátor vállalja, hogy javaslatokat tesz a konzorciumi együttműködésben részt vevő beszállító(k)részére képzés illetve tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevételére, és/vagy saját maga tart képzést illetve nyújt tanácsadást, szervezetfejlesztést. Az integrátor vállalkozásnál a beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakör kerül kialakításra, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nem volt.

b) Konzorcium projekt esetén a beszállító KKV vállalja, hogy az integrátor által tett javaslatokat figyelembe véve képzésen vesz részt vagy tanácsadást, szervezetfejlesztést vesz igénybe.

c) Önálló KKV beszállító projekt esetén az integrátorral kötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, hogy a kkv milyen fejlesztéseket kell, hogy végrehajtson a projekt keretében. Az együttműködési megállapodást a támogatási igénnyel együtt kell benyújtani.

Az 1) pontban meghatározott vállalásokat a projekt fizikai befejezésig szükséges teljesíteni.

2) Beszállítói készségek, versenyképesség

a) Konzorciumi projekt esetén a beszállító integrátor vállalja, hogy, amennyiben korábban sor került ilyenre, vagy a beszállító KKV ezt kéri, a fejlesztésre irányuló tevékenységek megvalósítását követően (ismét) elvégzi a konzorciumi együttműködésben részt vevő beszállító(k) vonatkozásában a beszállítói auditot/(elő)minősítést annak mérése érdekében, hogy a beszállító KKV esetében milyen mértékű fejlődés történt az együttműködési megállapodásban rögzített állapothoz képest.

b) Konzorciumi projekt esetén a beszállító KKV vállalja, hogy részt vesz a vele konzorciumban együttműködő integrátor által vagy más integrátor vállalkozás vagy az adott ágazatban elismert külső minősítő szervezet által végzett beszállító auditon/(elő)minősítésen, és a lehető legnagyobb mértékben törekszik javítani a minősítését a konzorciumi megállapodásban rögzített állapothoz képest.

A 2) pontban meghatározott vállalások vonatkozásában a visszamérésnek a támogatott projektek esetében a projekt fizikai befejezését követően legkésőbb a fenntartási időszak 2 évének végéig kell meg történnie.

3) Beszállítói kapcsolatok és eredmények

a) Konzorciumi projekt esetén a beszállítói integrátor és a konzorciumi megállapodás létrejöttekor már beszállító KKV konzorciumi tagok között tényleges, beszállítói szerződéssel és teljesítésigazolással igazolt beszállítói tevékenységnek kell történnie a projekt megvalósítása során és/vagy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2 üzleti évben (alátámasztó dokumentumok: beszállítói szerződés, bankszámlakivonat, számla).
A konzorciumi együttműködésben részt vevő azon KKV tag, mely a konzorciumi megállapodás létrejöttekor még nem rendelkezett beszállítói szerződéssel az integrátor vállalat vonatkozásában, ott a projekt fizikai befejezéséig a projekt által nyújtott képzés,tanácsadás, szervezetfejlesztés eredményeképpen a kkv felkerül az integrátor vállalat által összeállított ajánlattevői listára (bid list).

b) Konzorciumi projekt esetén
• a konzorciumi megállapodás létrejöttekor már beszállító KKV-nak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában beszállítói árbevétele növekszik,
• a projekt fizikai befejezéséig az integrátor által összeállított ajánlattevői listára kerülő KKV-nak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában árbevétele növekszik.

c) Önálló KKV beszállítói projekt esetében a KKV-nak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában beszállítói árbevétele eléri a támogatási összeg 30%-át.
Beszállítói árbevétel: A vállalkozás beszállítói tevékenységéből származó nettó árbevétele vagy adóalapba beszámított bevétele az éves beszámoló alapján, amely a megrendelő és a beszállító között létrejött magánjogi szerződések alapján elkülöníthető. A projekt fizikai befejezését követően a vállalkozásnak az éves beszámoló kiegészítő mellékletében számot kell adnia a beszállítói tevékenységéből származó árbevételről.

A projekt fizikailag befejezettnek minősül, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

d) Önálló KKV beszállítói projekt esetében a KKV-nak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év végéig a vállalkozás rendelkezik termelés-irányítási, termelés-programozási rendszerrel vagy jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő konzorcium a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, kizárólag KKV-kból álló konzorcium vagy önálló beszállítói támogatási kérelem esetén 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozás.

Amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

Amely pályázatának megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. Például ha a saját forrás magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, vagy ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító folyamatban lévő (a támogatást igénylő által pénzügyileg ki nem fizetett) projektjeinek saját forrás szükséglete a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, teljes, lezárt, jóváhagyott üzleti évéről szóló beszámolója szerinti saját tőkéjét meghaladja.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján, és/vagy a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent  (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns).

Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben a Felhívás keretében már részesült támogatásban.

Feldolgozóipari tevékenységek (TEÁOR szerinti besorolás):

1310 Textilszálak fonása

1320 Textilszövés

1330 Textilkikészítés

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

1393 Szőnyeggyártás

1394 Kötéláru gyártása

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396 Műszaki textiláru gyártása

1399 Egyéb textiláru gyártása mns

1420 Szőrmecikk gyártása

1511 Bőr, szőrme kikészítése

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

1610 Fűrészárugyártás

1621 Falemezgyártás

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1711 Papíripari rostanyag gyártása

1712 Papírgyártás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

1811 Napilapnyomás

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

1820 Egyéb sokszorosítás

2012 Színezék, pigment gyártása

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

2041 Tisztítószer gyártása

2052 Ragasztószergyártás

2053 Illóolajgyártás

2059 Mns egyéb vegyi termék gyártása

2060 Vegyi szál gyártása

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

2219 Egyéb gumitermék gyártása

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

2311 Síküveggyártás

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

2313 Öblösüveggyártás

2314 Üvegszálgyártás

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

2320 Tűzálló termék gyártása

2343 Kerámia szigetelő gyártása

2344 Műszaki kerámia gyártása

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

2391 Csiszolótermék gyártása

2399 Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása

2410 Vas-, acél- és vasötvözet-alapanyag gyártása

2420 Acélcsőgyártás

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

2441 Nemesfémgyártás

2442 Alumíniumgyártás

2443 Ólom, cink, ón gyártása

2444 Rézgyártás

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

2451 Vasöntés

2452 Acélöntés

2453 Könnyűfémöntés

2454 Egyéb nem vas fém öntése

2511 Fémszerkezet gyártása

2512 Fém épületelem gyártása

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2529 Fémtartály gyártása

2530 Gőzkazán gyártása

2540 Fegyver-, lőszergyártás

2550 Fémalakítás, porkohászat

2561 Fémfelület-kezelés

2562 Fémmegmunkálás

2572 Lakat-, zárgyártás

2573 Szerszámgyártás

2593 Huzaltermék gyártása

2594 Kötőelem, csavar gyártása

2599 Mns egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2651 Mérőműszergyártás

2652 Óragyártás

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2670 Optikai eszköz gyártása

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814 Csap, szelep gyártása

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

2891 Kohászati gép gyártása

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2895 Papíripari gép gyártása

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2899 Mns egyéb speciális gép gyártása

2910 Közúti gépjármű gyártása

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3030 Légi, űrjármű gyártása

3040 Katonai harcjármű gyártása

3091 Motorkerékpár gyártása

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

3099 Mns egyéb jármű gyártása

3212 Ékszergyártás

3250 Orvosi eszköz gyártása

3291 Seprű-, kefegyártás

3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység