Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása – GINOP 1.2.9-20

A pályázat célja a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások működési feltételeinek javítása 2-60 millió forint vissza nem térítendő támogatással. Az elnyerhető forrást többek közt eszközbeszerzésre, építésre, képzésre, informatikai fejlesztésre és bérköltségre lehet fordítani.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. február 18. csütörtök 9:00 órától december 9. csütörtök 10:00 óráig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2021. február 18. 9 óra 00 perctől 2021. március 4. 10 óra 00 percig

2. értékelési szakasz: 2021. április 30. 9 óra 00 perctől 2021. május 12. 10 óra 00 percig

3. értékelési szakasz: 2021. május 25. 9 óra 00 perctől 2021. június 7. hétfő 10 óra 00 percig

4. értékelési szakasz: 2021.november 9. 9 óra 00 perctől 2021. december 9. 10 óra 00 percig

Felhívjuk figyelmét, hogy az 1. értékelési szakaszban kizárólag azok a mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt települések valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket,
A 2., 3., 4. értékelési szakaszban kizárólag azok a mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt – szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti – településen valósítják meg fejlesztéseiket.

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33 milliárd Ft. A rendelkezésre álló forrásból a „Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja” és „Felzárkózó települések” elnevezésű programokba tartozó (2. sz. melléklet szerinti) településeken megvalósuló fejlesztésekre a rendelkezésre álló keretből legalább 3 milliárd Ft elkülönítve áll rendelkezésre. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3500-4500 db

Az igényelhető támogatás:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

– a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

Támogatási intenzitás:

A támogatás maximális mértéke:

a) a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,

b) a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Előleg:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

– 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 15 millió forint,

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

A támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások:

a)  Az 1. értékelési szakaszban azon mikro- és kisvállalkozások, amelyek:

– a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen:

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;

a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;

az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozatban;

a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatban meghatározott, nem a Közép-magyarországi régióban található településen valósítják meg fejlesztéseiket;
vagy

– a 2., 3., 4. értékelési szakaszban azon mikrovállalkozások, amelyek:

a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt – szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti – településen valósítják meg fejlesztéseiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2., 3., 4. értékelési szakaszban kizárólag mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet.

b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.

e) amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege.

f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

121 Szociális szövetkezet

122 Takarék- és hitelszövetkezet

123 Iskola szövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

141 Európai részvénytársaság (SE)

142 Európai szövetkezet (SCE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 Nonprofit részvénytársaság

575 Nonprofit közkereseti társaság

576 Nonprofit betéti társaság,

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

Jogi forma szerint:

 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

 egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

 szövetkezetek.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2023. október 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Az eszközbeszerzést támogatható tevékenységek költségének az építést támogató költségekkel egybeszámítva el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).

e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, mely a tevékenység elszámolható összköltségének pontosan 15%-a).

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).

i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).

j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy az i) és j) pont szerinti tevékenységek kizárólag azon mikrovállalkozás által vehető igénybe, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.

Elszámolható költségek:

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

  1. Bérköltség
  2. A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.
  3. Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria),

Személyi jellegű ráfordítás az alábbi korlátozások figyelembe vételével számolható el:

– A munkavállaló havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 400.000 Ft-ot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).

– A támogatást igénylő az előző pontban meghatározottnál magasabb bér kifizetését is vállalhatja, ebben az esetben azonban a munkáltatónál felmerülő bérköltség 400.000 Ft maximális támogatás feletti része nem támogatott, azt a támogatást igénylőnek saját forrásból kell biztosítania.

–  A Felhívásban meghatározott személyi jellegű korlátokat személyenként, egy hónapra – napi 8 órás (vagy annál több) foglalkoztatásra – vonatkozóan, a teljes bértömegre (alapbérre+bármilyen támogatással érintett projektekre és járulékaikra) összevontan kell értelmezni. Azaz egy munkavállaló részére egy hónapban legfeljebb 400.000 Ft személyi jellegű ráfordítás számolható el napi 8 órás foglalkoztatás esetén, mely összeg összességében értendő valamennyi támogatással érintett projektekre, melyen az adott munkavállaló dolgozik, a munka jogcímétől, foglalkoztatás formájától (pl. kinevezés) függetlenül.

– Egy személynek ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen számolható el személyi jellegű költség.

– Felsővezetői tisztséget (A hatályos cégkivonatban szereplő vezető tisztségviselő) betöltők esetén a következő korlátozások érvényesek:

– mikro-, és kisvállalkozásnál a felsővezető bérének maximum 75%-a,de legfeljebb bruttó 400.000 Ft számolható el.

Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunkára.

Eszközbeszerzés költségei

a) Új eszközök, gépek beszerzése:

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 100.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

b) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

c) Forgóeszközök költsége:

 A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség (amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni),

 Fogyóeszközök költsége (minden olyan eszköz, berendezési és felszerelési tárgy, szerszám, munka- és védőruha stb., amelyet a vonatkozó jogszabály – elhasználódási idő és beszerzési ár alapján – fogyóeszköznek nyilvánít).

Helyszíni ellenőrzés alkalmával ellenőrzésre kerülhet, hogy a forgóeszközök számvitelileg megfelelő helyre kerültek könyvelésre.

Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:

 aa) A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet. A minősített termékekről, valamint szállítókról a hivatkozott honlapon találhatók információk.

 ab) A Felhívás alapján beszerezhető új eszközökhöz, gépekhez tartozó szoftver, mely a beszerzendő gép rendeltetésszerű használatához szükséges. A szállító fejlesztővel való kapcsolatát igazoló alátámasztó dokumentumot csatolni szükséges.

b) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségek a Felhívás alapján, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a mikro és kisvállalkozások esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

c) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés a Felhívás 3.1.2. g) pontja alapján:

 Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, amely legfeljebb bruttó 40 000 Ft lehet (amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel).

 A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés, amely legfeljebb bruttó 200 000 Ft lehet (kötelező projektelem, ha domain regisztrációra is igényel támogatást és csak abban az esetben, amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel.

Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás:

a) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Képzéshez kapcsolódó költségek

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége:

Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj).

Elszámolható képzési formák:

– jelenléti képzés;
A képzésen résztvevő és a képző személyes részvételével, azonos helyen és időben megtartott képzési forma.

– online képzés;
Olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában megszervezve mind a tananyagot és a tanulói forrásokat, mind az oktató-tanuló kommunikációt, mind pedig az interaktív számítógépes oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhetővé teszi a tanuló számára.

– távoktatás:
A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt. A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több mint felében – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt. A távoktatási árképzés tartalmazza a tanulásmenedzsment rendszer biztosításának költségét és a digitális tananyag árát, amelyek képzési szolgáltatás költségeként számolhatók el. Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a Felhívás keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. Távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom költsége számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás során valósul meg. A tutorálás kontaktórának minősül, de ilyenkor a rendelkezésre állás nem, csak a tényleges konzultációs esemény számít a kontaktórának, amely oktatók költségeként számolható el.

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja a Felhívás szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan:

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 18 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 20 000 Ft.

A szolgáltató kiválasztására a támogatást igénylő a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen azon tapasztalattal rendelkező szolgáltatóktól köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton) ajánlatot kérni, akik megfelelnek az alábbi feltételnek:

 GINOP-3.2.1-15 Modern Vállalkozások Program projektben létrehozott szállítói voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer, felhőszolgáltatás, egyéb szolgáltatás, digitális eszköz GINOP-3.2.1-15 kiemelt projektben minősített szállítója, vagy

 fenti feltételeknek megfelelő szállító szintén minősített partnere, disztribútora.

Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa bevezetett szolgáltatáshoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven felhasználói támogatást.

Általános (rezsi) költségek:

A felsorolt közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet

Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az általános (rezsi) költség csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be, valamint a projektre fordított arányban számolható el.

Előkészítés költségei:

A felhívás megjelenésétől a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig kizárólag az alábbi előkészítési költségek számolhatóak el (az előkészítési költségek a projekt tényleges megkezdése után is elszámolhatóak).

a) projekthez közvetlenül kapcsolódó előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei

b) előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése

c) szükséglet felmérés és helyzet feltárás költségei

d) előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás

Az előkészítés összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 7%-át.

Projekektmenedzsment igénybevételének költségei:

a) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

A projektmenedzsment költségek nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Azon mikrovállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A projekt keretében létrehozott kapacitásokat (termékeket, szolgáltatásokat) a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

Műszaki-szakmai elvárások:

Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte.

A képzésekre vonatkozó elvárások:

 A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.

 az 1. értékelési szakaszban benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában:
A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
Kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált képzés vehető igénybe, a következő témakörökben: alapvető informatika (digitális kompetencia), idegen nyelv, pénzügy, vállalkozási alapismeretek, egészségügyi technika, élelmiszeripar, építőipar, gazdálkodás és menedzsment, gépészet, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, közgazdaság, üzemmenedzselés és üzemszervezés.
Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet.
A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.
Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.
A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll.

 a 2., 3., 4. értékelési szakaszban benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában:
A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
Kizárólag az alábbi képzések költsége számolható el:
• 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás
• 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
• 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés
Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.
Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet.
A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.
Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.
A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll.

 Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét.

 Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet.

 A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.

 Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.

 A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll.

A támogatható tevékenység elszámolható költsége ingatlan építés, bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 280.000,- Ft/nm fajlagos költséget, ingatlan átalakítás esetén a nettó 225.000,- Ft/nm fajlagos költséget.

Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a nettó 4 220 Ft/m3 összeget.

Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a nettó 18 980 Ft/m2 összeget.

Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a nettó 30 000 Ft/m2 összeget.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 20 000 Ft.

Bérköltség-támogatás igénybevétele pontja szerinti támogatható tevékenységre vonatkozóan a munkavállaló havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 400.000 Ft-ot.

GINOP 1., 2., 3., 4. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is) az a mikrovállalkozás, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.

Azon mikro- és kisvállalkozások esetében, amelyek a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, ez a feltétel nem releváns.

A Felhívás 1. és 2. számú melléklete szerinti mindkét településlistán szereplő településeken megvalósuló projekteknek a támogatást igénylő döntése értelmében, az igényelt támogatási összeg függvényében (minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft vagy minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft) eltérő feltételeknek kell megfelelniük.

Kötelező vállalás:

10 millió forintot meghaladó támogatás esetén az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1, teljes munkaidőben foglalkoztatott fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a a fenntartási időszak végéig fenntartja.

Nem támogatható a pályázó:

a) Amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul.

b) Amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült.

c) amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul (Felhívás 7. számú melléklete), azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek.