Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozásoknál – Út a jövőbe/2019

Az Út a jövőbe program a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai fejlesztésének 10-200 millió forintos támogatása által (mint például eszközvásárlás, ingatlan beruházás) elősegíti a szektor versenyképességének és termelékenységének növelését. A pályázatok benyújtása 2019. december 13-én felfüggesztésre kerül!

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A program elsődleges célja a KKV-k kapacitásbővítő és technológia-intenzív beruházásainak támogatása, amellyel a már meglévő vagy új tevékenysége tekintetében magas hozzáadott értékű terméket állít elő vagy magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt. A célt a program a magas technológiai és műszaki tartalmú beruházások megvalósításának elősegítésével szolgálja.

A támogatási kérelem benyújtható: A pályázatot 2019. október 7-től 2020. február 29-ig lehet benyújtani. A pályázatok benyújtása 2019. december 13-én átmenetileg felfüggesztésre került!

A rendelkezésre álló forrás: Az NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére e célra elkülönített összeg 4.786.996.334 Ft.

Az igényelhető támogatás:

Regionális beruházási támogatás esetén

A pályázat keretében a regionális beruházási támogatási jogcímen igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft, hátrányos helyzetű térségben  megvalósuló beruházás esetében maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást is – az Atr. 25. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott mérték, de legfeljebb az összes elszámolható költség 50%-a, az alábbiak szerint:

         az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;

         a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;

         a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a

         a Közép-Magyarország régióban:

  • Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 40%-a, valamint
  • Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 30%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 25%-a.

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen megítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Csekély összegű (de minimis) támogatás esetében támogatási korlát van – az előző bekezdésben meghatározottak szerint – a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a.

A támogatást igénylők köre:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működnek:

         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,

         a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,

         az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A pályázó beruházási projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje legkésőbb 2022. január 31-e.

A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje: 2021. december 31.

A beruházási projekt fizikailag befejezett, amennyiben a beruházás keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban előírt feltételek mellett teljesült. A beruházás fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

Elszámolható költségek:

A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak

A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el az Sztv.47-48. § és 51. §-a szerinti bekerülési értékben. Újnak tekintendő bármely ingatlan, amely korábban semmilyen jogcímen sem volt a kedvezményezett használatában és tulajdonában, vagy a támogatottól nem független harmadik fél használatában, valamint az ingatlan korábban nem részesült támogatásban.

Az immateriális javak esetében a szellemi termékek körén belül csak a szabadalom, a használati minta, a védjegy, a szoftver és a know-how felhasználásának díja számolható el. A „Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 4-ből a szabadalom, a használati minta, a formatervezési minta, a védjegy, a szoftver és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron  kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

         azokat kizárólag a – pályázatban megjelölt és a támogatói okiratban rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén – támogatásban részesült létesítményben használják fel,

         az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

         azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

         azok mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább 3 évig a beruházó eszközei között, szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Az elszámolható tárgyi eszközök és immateriális javak költségeire nyújtott támogatás esetén a beruházással létrehozott kapacitást a beruházás befejezésétől (ez az üzembe helyezés időpontja) legalább három évig fenn kell tartani az érintett régióban.

A pályázat benyújtásakor – a külföldi pénznemben meghatározott értékek átszámításánál – a benyújtás napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamot kell figyelembe venni. A kifizetésnél a számla pénzügyi teljesítésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos, érvényes napi árfolyammal kell számolni, ezért jelentős árfolyam-különbözet keletkezhet, a különbözetet a vállalkozásnak saját forrásból kell biztosítania.

Ingatlanvásárlás esetén nem támogatható olyan beruházási projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére.

Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat abban az esetben támogatható, ha a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz a pályázattal egyidejűleg benyújtásra kerül. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.

Kizárólag nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma alatt nem található épület vagy épületrész vagy épületnek minősülő építmény. A pályázat keretében nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a tulajdoni lap szerinti művelési ága az alábbiak között szerepel: szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő/gyep, nádas, erdő, fásított terület vagy halastó.

A bérlésnek vagy lízingnek (akár tárgyi eszközre, akár ingatlanra vonatkozó) a feltétele az, hogy a pályázó a fenntartási kötelezettség teljes idejére használati megállapodással rendelkezzen.

Biztosítékok köre:

A kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan, az OFA Nonprofit Kft. javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, amelynek legkésőbb a támogatói okirat kiadásáig rendelkezésre kell állnia. (A pályázatban erről nyilatkozni szükséges.)

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:

         120%-át jelentő, pénzintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy

         150%-át kitevő forgalmi értéken megállapított első ranghelyű jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.

A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 90 napig tartó időtartamra biztosítania kell.

A támogatói okirat kiadásának feltétele, hogy a megfelelő biztosíték rendelkezésre álljon.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Értékelési szempontok:

Ha a pályázó megfelel a jogszabályi feltételeknek, úgy az alábbi mérlegelési szempontok alapján értékeli a támogató a benyújtott pályázatot:
 a tervezett fejlesztés újdonságtartalma (innováció),
 a tervezett fejlesztés mennyire segíti elő a vállalkozás versenyképességének és termelékenységének javítását,
 a tervezett fejlesztés által létrehozott termékek piacképessége,
 a tervezett fejlesztés hozzájárulása a munkavállalók képzettségi szintjének növeléséhez,
 a pályázó gazdasági stabilitása,
 pénzügyi és környezeti fenntarthatóság,
 költségvetés megalapozottsága, költséghatékonyság,
 a beruházásban érintett térség, település hátrányos helyzete, kiemelten a leghátrányosabb helyzetű térségekben működő vállalkozások segítése.

Támogatási feltételek:

A pályázat alapján induló beruházás  támogatható [regionális beruházási támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen történő igénylés esetében is], azzal a feltétellel, hogy a támogatott beruházás nem minősül szinten tartást szolgáló eszköznek. Induló beruházás fogalma: tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével egy létesítmény termelésének további, új termékkel történő diverzifikációjával, egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök megvásárlása, amennyiben a létesítmény bezárásra került – vagy amennyiben nem vásárolják fel – bezárásra került volna, és az eszközöket egy független beruházó veszi meg. Mindezek alapján nem támogatható a már használatban lévő létesítmény használhatóságát, energiahatékonyságát növelő olyan beruházás (pl. napkollektor, légkondicionáló felszerelése).

A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján a bértömeg  növelését, évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig.

A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban (saját forrásból és/vagy esetlegesen elérhető egyéb pályázat segítségével) szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az alkalmazott technológia (megfelelő végzettség) magas színvonalú használata érdekében.

A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban – csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti, regionális beruházási támogatás esetén a régióban található valamennyi telephelyén -foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).