Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése TFC-M-1.1.2-2020

A felhívás célja legfeljebb 8 szobás, 16 férőhelyes magán és egyéb szálláshelyek fejlesztése szobánkét maximum 1 millió forintos támogatással.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Támogatás maximális mértéke, összege:

A felhívás keretösszege 60 milliárd Ft.

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás szálláshelyenként: minimum 100 000, maximum 8 millió forint. A támogatás összege szobánként nem haladhatja meg az 1 millió forintot. Egy pályázó több szálláshelyre is benyújthat támogatást.

A támogatás maximális intenzitása: 100 %.

Jelen pályázat kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a. Az előlegigényléshez a pályázónak bankszámlával kell rendelkeznie.

Pályázati határidők:

A támogatási igény magyar nyelven, 2020.június 4. napjától 2020. július 15. napjáig nyújtható be az NTAK rendszeren keresztül.

A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.

A projekt fizikai befejezésének végső dátuma: 2021. március 31. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítésének napja minősül. A pályázat keretében a projekt fizikai befejezésének időpontjáig felmerült költségek számolhatók el.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra

■ azon magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók; és

■ azon, a jogszabály alapján egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek pályázhatnak, akik vagy amelyek a pályázatban foglalt szálláshely tekintetében működési engedéllyel rendelkeznek.

Jelen felhívásra azon szálláshely üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely

■ 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik, vagy

■ 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal nem rendelkezett, de a 2019. évben működött és érvényes működési engedéllyel rendelkezett, és a pályázata benyújtásakor érvényes működési engedéllyel és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik.

Támogatandó szálláshely kategóriák:

 • egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb 8, és a férőhelyek száma legfeljebb 16
 • magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb 8, és a férőhelyek száma legfeljebb 16

A pályázat benyújtásakor a szálláshely üzemeltetőjének rendelkeznie kell a 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés szerint 2020. január 1-jétől kötelező szálláshelykezelő szoftverrel.

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek.
 2. Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése.

Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának csökkenését!

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Akadálymentesítés.
 2. A fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése.
 3. Kültéri beruházások.

Elszámolható költségek:

■ építési költségek közül:

 • meglévő szálláshelyek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
 • meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;
 • szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések kialakításának építési költsége (pl. parkoló; kertrendezés, játszótér, pihenőterek kialakítása, járda stb.);
 • a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javítónmegújuló energia rendszerek telepítése;
 • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek.

■ eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől):

 • szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek (bútorozás, egyéb berendezések és eszközök, konyhatechnológia és egyéb eszközök);
 • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei.

Projekt területi szűkítése: Jelen felhívás keretében Budapest kivételével, Magyarország területén fekvő településeken megvalósuló projektekre adható be pályázat.

Fenntartási kötelezettség: A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a szálláshely szolgáltatási tevékenységet és a pályázat keretében létrehozott fejlesztéseket, beszerzett eszközöket a záró beszámoló benyújtásának napjától számított harmadik év végéig fenntartja.

Nem támogatható tevékenységek:

■ időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák felújítása, fejlesztése;

■ meglévő szálláshely bővítése és új szálláshely létesítése;

■ mobilizálható vagy álló-, valamint folyóvíz felszínére tervezett szálláshely létesítése (pl. szállodahajó), valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerinti úszólétesítményen és úszóművön elhelyezkedő szálláshely létesítése és felújítása;

■ meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése.