Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energiafelhasználásának növelését célzó hitel – VEKOP-5.2.1-17

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrásrendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében a Közép-Magyarországi régióban.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A hitelkérelem beadható: 2017. április 24-től az MFB pontokon. A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani.

Rendelkezésre álló forrás: 9,41 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

Igényelhető kölcsön:

Természetes személy esetén: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.

Lakásszövetkezet és társasház esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

Kamat: fix 0 %/év. Kezelési költség, rendelkezésre tartási díj, előtörlesztési díj nincs. A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet. A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

Késedelmi kamat: Pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

Szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra

Önerő: Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. Az Önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növeltmegtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lapmásolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja az Önerő terhére is elszámolható.

A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számítottlegfeljebb 18 hónap.

Türelmi idő: A Rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 12 hónap.

Projekt megvalósulásának határideje: A szerződéskötéstől számított 12 hónap.

Törlesztés ütemezése: A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor atőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.

A kölcsönfelvevők köre:

Kölcsönfelvevő lehet

 1. természetes személy,
 2. társasház,
 3. lakásszövetkezet

Természetes személy:

Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező

 1. olyan magyar állampolgár, vagy
 2. legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező,

az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem tölthetibe.

Társasház:

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában.

Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)

 1. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
 2. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy meghaladja az összes
 3. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
 4. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

Lakásszövetkezet:

A lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény (a továbbiakban: lakásszövetkezeti tv.) szerinti lakásszövetkezet az által fenntartott lakóépület vonatkozásában.

A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólaghelyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek) tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – állandó használatában álló

 1. önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
 2. önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinekösszege eléri vagy meghaladja az összes
 3. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
 4. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

Támogatható tevékenységek:

Természetes személy esetén:

Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőházkorszerűsítése

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

1.fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);

2.fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);

3.az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

4.fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:

i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

5.hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

6.meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):

i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;

ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használati melegvízigényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);

2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);

3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);

4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).

II. Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

 1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);
 2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
 3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
 4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:

i. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása);

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag a 4. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):

i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;

ii. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

Lakásszövetkezetek és társasházak esetén:

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (az OTSZ-ben ismertetett tűzterjedés elleni gátak szerkezeti kialakítása támogatott költség, a helyi építésügyi hatóság előírásai alapján) (önállóan támogatható tevékenység);

2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);

3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

4. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (távfűtéssel vagy házközponti fűtéssel ellátott ingatlan esetében):

i.hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az 5. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

v. gőz hőhordozó közeg váltása forró vagy meleg vízre (önállóan támogatható tevékenység);

5. fűtési- és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése (egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében):

i.hőtermelő berendezés korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésre (pl. kondenzációs kazán beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);

ii. hőleadó berendezés korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);

iii. szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag a 6. i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);

iv. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

v. távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése (önállóan támogatható tevékenység);

6. meglévő központi szellőző- és hűtőberendezések cseréje korszerűbb rendszerre (önállóan támogatható tevékenység);

7. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);

8. világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):

i. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;

ii. meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

B) Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

a. Házközponti fűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE –méretű (háztartási méretű kiserőmű), áramtermelés céljából);

3. talaj kollektoros, talajszondás, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása alapfűtésre és/vagy használatimelegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;

4. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése;

b. Távfűtéssel rendelkező épületek esetében támogatható a meglévő használati melegvízrendszert kiegészítő, vagy az elektromos hálózathoz csatlakozó, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás céljából);

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából);

c. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében támogatható a meglévő fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszert kiegészítő, megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése az alábbiak szerint (önállóan támogatható tevékenység):

1. napkollektoros rendszer telepítése (melegvíz-előállítás és fűtésrásegítés céljából);

2. napelemes rendszer telepítése (HMKE-méretű, áramtermelés céljából).

Egyéb önállóan nem támogatható tevékenységek (magánszemély lakásszövetkezet és társasház esetén):

1. Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése):

a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; kéményseprői szakvélemény költsége);

b) épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan;

c) statikai szakvélemény;

d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

2. Projektmenedzsment.

3. Egyéb tevékenységek: olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei Önerőként elszámolhatóak.

Elszámolható költségek:

i. anyagköltség –ennek keretében kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezés, új készülék és újonnan vásárolt anyag finanszírozható

ii. munkadíj;

iii. szakértői (beleértve az energiatanúsítvány költségét és az értékbecslés díját), tervezői, eljárási költségek (beleértve a közjegyzői költségeket és a tulajdoni lap másolata beszerzésének költségét), műszaki ellenőrzés költsége;

iv. projektmenedzsment-költségek;

v. egyéb költségek: minden olyan munka költsége, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint minden olyan költség, amely Önerőként elszámolható (beleértve az ingatlanbiztosítás díját).

A Projekt Költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához.

A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Az adott költségtípusok között elszámolható költségek maximális aránya az összköltséghez képest:

– projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban megkövetelt környezet hatástanulmány, valamint műszaki, kivitelezési tervek elkészítésének költségei, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.): 5 %

– projektmenedzsment: 2,5 %

– műszaki-ellenőri szolgáltatás költségei: 1 %

– nyilvánosság biztosításának költségei: 0,5 %

Biztosítékok:

Az elvárt fedezettség mértéke az alábbi:

a) Természetes személy esetén:

2 millió Forint kölcsönösszeget meg nem haladó Kölcsön esetén biztosíték adása nem szükséges,

2 millió Forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség legalább 50%-a;

b) Társasház és lakásszövetkezet esetén a tőkekitettség legalább 20%-a.

Természetes személy esetén a korszerűsítéssel érintett ingatlant kötelező a fedezeti körbe bevonni, amennyiben a Kölcsön összege a 2 millió Forintot eléri, vagy azt meghaladja.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

– ingatlanon alapított jelzálog;

– fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék;

– követelésen alapított zálogjog (kizárólag társasház és lakásszövetkezet esetén).