Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva – RRF-6.2.1

A felhíváson magyarországi háztartások részesülhetnek legfeljebb 11 300 000 forint vissza nem térítendő támogatásban kötelező elemként napelemes rendszerek kiépítésre, emellett nyílászárók cseréjére, tárolókapacitás létesítésére, hőszivattyú telepítésre.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Támogatást igénylők köre:

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

a) magyar adóazonosító jellel rendelkezik és

b) a beruházással érintett ingatlanban legalább rész)tulajdonnal rendelkezik és

c) megfelel a jövedelmi előírásnak.

A c) pont szerinti jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik. A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek 2020. évi jövedelme is figyelembe veendő az egy főre jutó összeg megállapítása során. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti számításban nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe.

A támogatási kérelmek értékelése:

A pályázatok egyszerűsített kiválasztási eljárásrendben folyamatos elbírálással kerülnek kiválasztásra. A befogadott pályázatok szakmai (műszaki/energetikai), illetve pénzügyi szempontok szerint kerülnek értékelésre. A nem megfelelő energia- és költséghatékonyságú pályázatok elutasíthatóak. A pályázatok az értékelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, több döntési körben kerülnek támogatói előterjesztésre.

A Nemzeti Hatóság vezetője a pályázat támogatásáról vagy csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő támogatásáról vagy a pályázat elutasításáról dönt. Az egyes szakaszokra beérkezett támogatási kérelmeket folyamatosan bírálja el a Nemzeti Hatóság. A pályázatok azok feldolgozásának sorrendjében, a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban. A Támogató döntéséről az érintett Pályázók elektronikus úton a pályázati rendszeren keresztül kerülnek értesítésre.

A pályázatok azok elfogadásának sorrendjében, a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban. A Támogató döntéséről az érintett Pályázók elektronikus úton a pályázati rendszeren keresztül kerülnek értesítésre.

A Támogatási kérelem beadása:

Pályázat elektronikusan az alábbi régiónkénti csoportosításban nyújtható be:

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom- Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2021.12.06. 17:00 órától 2022.01.16. 18:00 óráig

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye 2021.12.13. 17:00 órától 2022.01.23. 18:00 óráig

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2021.12.20. 17:00 órától 2022.01.30. 18:00 óráig

Budapest és Pest megye 2021.12.27. 17:00 órától 2022.02.06. 18:00 óráig

Rendelkezésre álló támogatás (Ft):

Megye (Régió) 1. ütem
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg (Észak-Alföld) 35.082.596.259
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád (Dél-Alföld) 29.514.383.370
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád (Észak-Magyarország) 26.207.886.904
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala (Nyugat-Dunántúl) 18.872.156.342
Baranya, Somogy, Tolna (Dél-Dunántúl) 26.465.659.876
Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém (Közép-Dunántúl) 20.273.780.459
Pest megye 26.211.135.137
Budapest 18.996.518.089
Összesen 201.624.116.436

Támogatható tevékenységek:

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY

(2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

A műszaki tartalom kombinációk közül a pályázat benyújtásakor egyetlen változat jelölhető meg.

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer létesítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat beadását megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott utolsó havi villamosenergia fogyasztási számla szerinti fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 0,0109-cel megszorzott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et), továbbá az inverter kapacitása nem haladhatja meg főszabály szerint az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb.

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenység:

a) kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;

b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

c) energetikai tervezés.

Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyúval villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már megvalósult):

a) tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert,tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek- kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek- összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5kWhp-ot), továbbá az inverter kapacitása főszabály szerint nem haladhatja meg az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb;

b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése azzal, hogy az akkumulátor tárolókapacitása nem haladhatja meg a 14 kWh-át;

c) a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére);

d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje.

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;

b) kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

a) a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;

b) a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

c) energetikai tervezés;

d) kizárólag a hőszivattyú berendezés ellátását szolgáló elektromos vezeték kiépítése,

e) használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

Az ebben a pontban megjelölt műszaki tartalom kombináció kiválasztása esetén jelen pont önállóan támogatható tevékenységek rovatban leírt összes műszaki tartalom kötelezően megvalósítandó, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag az önállóan támogatható tevékenységek teljeskörű megvalósítása mellett igényelhető.

E szabály alól komplex fejlesztések esetén kivételt képez a nyílászárók beépítése: amennyiben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legfeljebb fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve kivitelezési költsége nem számolható el.

Jelen fejezetben részletezett tevékenységek fűtéskorszerűsítés pontja egyéb szabványos technológián alapuló (pl.: víz-víz, föld-víz) hőszivattyús-, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével is megvalósítható. Fontos! Ezen megoldások kizárólag abban az esetben támogathatók, amennyiben azok beruházási költsége és működési hatékonysága bizonyíthatóan nem kedvezőtlenebb a levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyús rendszertől. Ennek alátámasztásához részletes kivitelezői számítás, illetve műszaki indoklás benyújtása szükséges.

Igényelhető támogatás:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege bruttó 500.000 Ft.

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, esetén bruttó 2.900.000 Ft,

(2) Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer  elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje esetén: bruttó 11.300.000 Ft.

Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.

Előleg:

A projekt utófinanszírozású tevékenységeire támogatási előleg igényelhető. Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb az utófinanszírozással érintett támogatási összeg 13%-a lehet.

A szállítói előleg mértéke nem haladhatja meg a kivitelező (szállító) és a Kedvezményezett között megkötött szerződésben foglalt, tartalékkeret és opció nélküli összeg 40%-át.

A kivitelezőkkel kötendő Vállalkozási szerződések szállítói finanszírozásban számolandók el.

Az alábbi tevékenységek esetén tehát kötelező a szállítói finanszírozás alkalmazása:

– napelemes rendszer tervezése és kivitelezése,

– hőszivattyúk tervezése, telepítése, kialakítása,

– energetikai tanúsítvány készítése,

– akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembehelyezése,

– nyílászárók cseréje,

– generálkivitelezés, továbbá

– kötelező tájékoztatás biztosítása.

Elszámolható költségek:

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése

– tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;

– a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése; – a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

– a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

– kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Tetőszerkezetre helyezett, napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje:

– tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetére, illetve a tervezett fűtési rendszer ellátására együttesen alkalmas napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, illetve tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is;

– a meglévő hőtermelő berendezés kiváltása, új, energiahatékony levegő-víz, vagy levegő-levegő hőszivattyús rendszer kiépítésével (beleértve a rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen berendezések beépítését és tevékenységek elvégzését);

– fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;

– napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése;

– a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőóra szabványosítása, mérőóra cseréje, elektromos hálózat telekhatáron belüli, a hőszivattyú ellátásához szükséges bővítése;

– a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység,

– energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése

– használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával;

– kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Költségkorlátok:

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

– 1 kWp napelem rendszer költsége: 485.645 forint;

– 1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96.400 forint;

– villanyóra szabványosításának költsége: 289.200 forint;

– villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz: 316.992 forint;

– energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint;

– nyílászárók: 87.300 forint / nyílászáró négyzetmétere;

– nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg: 2.400.750 forint;

– akkumulátoros tároló 5 – 9,9 kWh: 1.916.956 forint;

– akkumulátoros tároló 10 – 13,99 kWh: 2.949.061 forint;

– levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1.148.067 forint;

– levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj): 2.296.134 forint;

– levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel: 2.247.476 forint;

– fűtőpanel 1 db (beszereléssel):80.157 forint;

– fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140.915 forint;

– zártrendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése: 122.511 forint;

– energetikai terv készítése: maximum 333.375 forint.

Földhőt alkalmazó bármilyen jellegű hőszivattyú csak akkor számolható el, ha annak létesítéséről 3 eltérő regisztrált kivitelezőtől kerül árajánlat becsatolásra és közülük a legalacsonyabb árú ajánlatot adó kivitelezővel kerül a Vállalkozási szerződés megkötésre, továbbá részletes számítással kerül alátámasztásra ezen megoldás más támogatott megoldáshoz viszonyított költséghatékonysága.

A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át.

A tervezésre vonatkozóan maximum az elszámolható kivitelezési költség 10 %-a számolható el.

A kivitelezést és a kivitelezési tervek elkészítését, továbbá a kötelező tájékoztatás biztosítását kizárólag a https://napelem.palyazat.gov.hu/ honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező végezheti, így az erre vonatkozó költségszámlát kizárólag az érintett munkanemmel megbízott regisztrált kivitelező állíthatja ki a Kedvezményezett részére. A kivitelezői regisztrációs lista folyamatosan bővül. Energetikai tervezés elvégzéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

Pályázattal érintett épületek köre:

A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott, állandó lakhatási céllal épült:

a) családi házra;

b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére;

c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%- a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület a támogatott munkálatok kivitelezésének megkezdésekor olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

Projekt megvalósítás határideje:

A beruházás megvalósítása a Támogatói Okirat hatálybalépését követően kezdhető meg. A beruházás megvalósítása a Támogatói Okirat hatálybalépését követően kezdhető meg. Korábban megkezdhető a napelemes rendszer vagy a hőszivattyú telepítésével összefüggő, a területileg illetékes elosztótársaság döntését igénylő eljárás (pl. 3 fázis vagy más engedélyezési eljárások) megindítása azzal a feltétellel, miszerint az e tevékenységgel összefüggő kivitelezői számla keltezése nem lehet korábbi a Támogatói Okirat hatályba lépésénél.

A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított, fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon, fázisbővítéssel járó beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál, mely mérföldkőnek minősül.

Kedvezményezettnek a támogatott beruházást:

– az (1) tevékenység (csak napelem telepítése) esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 20 hónapon,

– a (2) tevékenység esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 26 hónapon

Fenntartási időszak:

A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 2026. december 31-ig, de minimum 3 évig köteles a Kedvezményezett biztosítani.

Nem nyújtható támogatás:

1) távfűtéssel ellátott lakóingatlanra fűtéskorszerűsítési célból (vagyis csak napelemes rendszer telepítésére benyújtható támogatási igény), illetve távhőszolgáltatásról történő leválásra;

2) teljes társasház korszerűsítésére (társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására);

3) a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz (Fontos! A támogatott munkálatokhoz kapcsolódó anyagok, berendezések megvásárlása a beruházás megkezdésének minősül!);

4) ahhoz a pályázathoz, amelyben a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;

5) olyan beruházáshoz, melynek műszaki tartalma a Pályázati Felhívás 2. pontjában meghatározott tartalommal nem azonosítható, illetve az azokhoz kapcsolódó feltételeknek nem tesz eleget;

6) a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére;

7) ugyanazokra a munkákra, melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg;

8) ugyanazon épületre / épületrészre benyújtott ismételt pályázat alapján, ha az előző pályázat nem kerül visszavonásra vagy elutasításra;

9) a pályázati felhívás céljait nem szolgáló pályázatnak;

10) használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez;

11) olyan ingatlan vonatkozásában,

a) amely nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy

b) amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy

c) amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;

12) azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyen a támogatásban igényelt tevékenységek elvégzése további építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelentene;

13) mobilházakhoz;

14) fejlesztést követő években mért adatok alapján energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz (ez alól kivételt képeznek a csak napelemes pályázatok);

15) olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását;

16) azon ingatlan komplex korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók több mint fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek;

17) hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése kapcsán;

18) talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán.