Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása – GINOP-1.2.7-19

A GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében azonosított vállalkozások igényelhetnek 50-340 millió Ft támogatást technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére, információs technológia-fejlesztésre, technológiatranszfert eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekre, minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsítványok megszerzésére, valamint infrastrukturális és ingatlan beruházásra.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül nyújthatók be. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. december 5. 9:00-től 2020. május 11. 12:00-ig lehetséges.

A rendelkezésre álló forrás: A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,17 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 60-80 db

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 50 millió Ft – 340 millió Ft.

Támogatási intenzitás: A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a, Nyugat-Dunántúli középvállalkozások esetén maximum 35 %-a lehet.

Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás, illetve csekély összegű támogatási kategória esetén a támogatást igénylőnek 25% saját forrással kell rendelkeznie.

A támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, cégdiagnosztikán részt vettek, valamint fejlesztési tervvel rendelkeznek;

b) amelyek rendelkeznek legalább négy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;

c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt;

d) amelyek a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,1 milliárd forint volt;

e) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;

f) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;

g) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban

Gazdálkodási formakód szerint:

 113 Korlátolt felelősségű társaság

 114 Részvénytársaság

 116 Közkereseti társaság

 117 Betéti társaság

 228 Egyéni cég

 231 Egyéni vállalkozó

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A fejlesztési terv megvalósulásának megfelelőségéről a projekt fizikai befejezését követően az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. tanúsítványt állít ki, amelyet a Kedvezményezettnek a pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) során be kell nyújtania az Irányító Hatóság felé. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. február 28., a két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Tanácsadási szolgáltatások: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok:

I.Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

 termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);

 gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);

Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

 meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,

 on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;

Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;

Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;

Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve

 tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;

 új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;

Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás;

Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;

Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

II.Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás

Marketing tanácsadás és márkaépítés

 marketing koncepció kialakítása;

 marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;

 márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;

 szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;

 versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;

Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;

Arculati és grafikai tervezés;

Kommunikációs terv elkészítése;

Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;

Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

III.Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás

 vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;

 üzleti terv készítése, üzleti modellezés;

 kockázati tanácsadás;

 a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;

Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás;

Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve

 pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;

 tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;

 finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);

 költség- és eszközszerkezet optimalizálás;

 pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;

 a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;

 hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;

 beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;

 kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;

 vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás.

IV.Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve

 szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;

 a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;

 a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;

 szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;

 üzletmenet-folytonossági tanácsadás;

A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;

Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve

 menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;

 a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;

Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése;

Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása

b) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

c) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

d) Infrastrukturális és ingatlan beruházás

e) Információs technológia-fejlesztés 1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve

Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése

g) Projektelőkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

Az önállóan nem támogatható tevékenységek közül kötelezően megvalósítandó az  a) pontban foglalt tevékenység és a b) vagy c) pontban foglalt tevékenységek egyike.

Elszámolható költségek:

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Projektelőkészítés költségei:

A felhívás megjelenésétől a támogatói okiratban rögzített projekt megkezdésének napjáig kizárólag az alábbi előkészítési költségek számolhatóak el (az előkészítési költségek a projekt tényleges megkezdése után is elszámolhatóak):

 Projektelőkészítés költségei a támogatható tevékenységek g) pontjához kapcsolódva.

Beruházási költségek:

Eszközbeszerzés költségei:

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása a támogatható tevékenységek b) pontjához kapcsolódóan:

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

b) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése a támogatható tevékenységek e) pontjához kapcsolódóan:

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Építéshez kapcsolódó költségek

Infrastrukturális és ingatlan beruházás a támogatható tevékenységek d) pontja alapján:

a) az infrastrukturális beruházások költsége:

(A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

 épületgépészeti gépek,

 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

 a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,

 szennyvíztároló,

 szellőzési, légfrissítő berendezések,

 felvonók,

 iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik),

 hűtőkamra,

 siló,

 ipari kapuk,

 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,

 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a támogatható tevékenységek e) pontja alapján:

 alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,

 immateriális javak (licenc) költségei,

 testreszabás költségei,

 migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,

 betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

b) Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára a támogatható tevékenységek

c) pontja alapján, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhatja fel,

 a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

a) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költsége a támogatható tevékenységek f) pontjához kapcsolódóan:

 rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet ajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.

 Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő szervezet ajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható.

b) Tanácsadói óradíjak a támogatható tevékenységek a) pontjában felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan.

Költségkorlátok:

Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Minimális elszámolható költség összege (Ft) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

 

egyenként minimum nettó 200.000 Ft/eszköz
b) Tanácsadási szolgáltatások

 

5.000.000 Ft 80.000.000 Ft
c) Építéshez kapcsolódó költségek (Infrastrukturális és ingatlan beruházás)

 

60% nettó 280.000,- Ft/nm
d) Technológiafejlesz-téshez kapcsolódó hardver költség

 

egyenként minimum nettó 30.000 Ft
e) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése

 

10% Felhívás 3.4.1.1 s) pontja szerint
f) Projektelőkészítés: Ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevételének költségei

 

5%

A projekt területi korlátozása:

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Kötelező vállalások

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozásra kerülő fejlesztési tervét az abban foglalt céloknak megfelelően valósítja meg. A fejlesztési terv megvalósulásának megfelelőségéről a projekt fizikai befejezését követően, a Kedvezményezett záró kifizetési igénylésének benyújtásáig az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. tanúsítványt állít ki.

A projekt megvalósítása során a fejlesztési terv kizárólag az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett felülvizsgálat után, annak jóváhagyásával módosítható.

Műszaki-szakmai elvárások:

a) A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

b) A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a támogatást igénylőnek a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében meghatározott fejlesztési tervében. Pozitív támogatói döntés esetén, a projekt megvalósítása során a fejlesztési terv kizárólag az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett felülvizsgálat után, annak jóváhagyásával módosítható.

c) A projekt keretében a támogatható tevékenységek a) pontja szerinti tanácsadás kizárólag a mmp.ifka.hu2 weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

d) A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a tartozékokat is – amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges.

e) A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

f) A projekt keretében kizárólag a GINOP 1.1.4-16 kiemelt projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során kiválasztott, valamint a HGC Akadémia komplex gyakorlati képzését elvégző vállalkozások számára, a kiemelt projekt keretében elvégzett egyedi diagnosztika alapján készülő fejlesztési terveikben foglalt tevékenységek megvalósítására kerülhet sor.