Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén – PM_KKVESZKOZ_2018

Az elnyerhető 10-300 millió forintos támogatásra Pest megyei mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak, 2019. február 20-tól. A vállalkozások a támogatást új eszközök beszerzésére igényelhetik, mint például gyártósor, gépsor, informatikai eszköz vásárlására, termékek tárolására, anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszközökre, illetve informatikai fejlesztésekre.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A pályázat benyújtható: 2019. február 20. 8 órától. A pályázati beadási lehetőség 2019. március 4-én lezárult!

A rendelkezésre álló forrás: 4,5 Mrd  forint

Az igényelhető támogatás: 

– Kisléptékű fejlesztésekre 10 millió – 60 millió forint vissza nem térítendő forrás 2 Mrd forint keretösszeggel.

– Nagyléptékű fejlesztésekre 60 millió –300 millió forint vissza nem térítendő forrás 2,5 Mrd forint keretösszeggel.

A projekt összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételét.

Támogatási intenzitás:

A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az A), a B), vagy a C) pontban rögzített lehetőségek figyelembe vételével:

A) de minimis jogcímen kisléptékű beruházás keretében 10-60 millió forint értékben (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro mértékű támogatásban) Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén egyaránt 55%, vagy

B) regionális beruházási támogatás jogcímen, kis-, vagy nagyléptékű beruházás keretében 10-300 millió forint értékben kkv-k méretétől függően:

a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozás esetén 45%,

b) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 40%, középvállalkozás esetén 30%, vagy

C) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen 10-300 millió forint értékben a B) pont a) és b) alpontjaiban nem felsorolt Pest megyei településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%.

A támogatás igénybevétele

A Kincstár a támogatás összegének 25%-át előlegként átutalja a Kedvezményezett számára a szükséges biztosítékok rendelkezésre állásának a Támogató felé történő igazolását követő 30 napon belül.

A fennmaradó támogatási összeg (a támogatás 75 %-a) kifizetése részletekben, utólag történik, a Kedvezményezett által benyújtott, a Támogatási Szerződésben meghatározott részbeszámolóval alátámasztott kifizetési igény(ek) alapján, az egyes részbeszámolóval alátámasztott kifizetési igény(ek) elfogadását követő 30 napon belül.

A támogatást igénylők köre: 

A pályázati kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig. Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:

  • mikro-, kis-, és középvállalkozások.

Gazdálkodási formakód szerint:

 113 Korlátolt felelősségű társaság;

 114 Részvénytársaság;

mely vállalkozások főtevékenysége, és – amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége – a jelen Kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik és a támogatás alapjául szolgáló tevékenysége legkésőbb 2018. november 30-ától cégkivonattal igazolhatóan a vállalkozás bejegyzett tevékenysége.

Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 21 (gyógyszeripar), TEÁOR 24 (fémalapanyag gyártás), TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása), TEÁOR 26 (elektronika), TEÁOR 29-30 (járműgyártás), továbbá a TEÁOR 16 (fafeldolgozás), 28 (gép, gépi berendezés gyártása), 31 (bútorgyártás), 41 (épületek építése), 42 (egyéb építmény építése), 43 (speciális szaképítés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

Legalább 1, kisléptékű fejlesztés esetén legfeljebb 10 db, nagyléptékű fejlesztés esetén legfeljebb 5 új eszköz beszerzése mely a vállalkozás 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységet végző vállalkozás ettől eltérő 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a vállalkozás főtevékenysége, vagy a támogatási igény alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges és besorolható a felhívásban felsorolt VTSZ kódok alá..

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységek közt felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

– Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

– Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a 3. mellékletben szereplő tételes TESZOR lista valamelyik kódja alá tartozó szoftverek beszerzése a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a erejéig.

Jelen kiírásban új eszköznek minősül minden olyan, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz, mely a Pályázó főtevékenységét, vagy támogatási igénye alapját képező melléktevékenységét jelentő termék-előállítást vagy szolgáltatásnyújtást közvetlenül szolgálja (különösen gyártósor, gépsor, informatikai eszköz, a termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszköz).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységek közt felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) Nyilvánosság biztosításának költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatók;

b) Közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések vonatkozásában a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása – költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatók.

Elszámolható költségek:

A beruházás elszámolható költségei között az alábbi, a beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódó költségek tervezhetők.

I. A pályázat főtevékenységéhez kapcsolódó költségek

– technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök bekerülési értéke, amely nem tartalmazza az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét (csak 3 egymástól független árajánlattal alátámasztott eszköz beszerzése támogatható)

– hardvereszközök beszerzési költségei egyenként nettó 100.000 – 500.000 Ft értékben, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit – maximum a projekt elszámolható összköltségének 10%-a erejéig;

– telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;

– alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások – maximum a projekt elszámolható összköltségének 10%-a erejéig;

– immateriális javak (licenc) költségei – maximum a projekt elszámolható összköltségének 10 %-a erejéig; valamint

– a testreszabás költségei, a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, a betanítás költsége és az eszközbeszerzés(ek)hez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva) költsége együttesen maximum a projekt elszámolható összköltségének 10 %-a erejéig.

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható

– közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;

– közbeszerzési eljárás díja.

III. Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható

– A nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek, beleértve a domain név regisztráció (maximum nettó 30.000 Ft), illetve a webtárhely-, vagy honlapkészítés költségeit is (maximum nettó 200.000 Ft).

Költségkorlát:

Költségtípus Elszámolható költségek aránya a projekt teljes költségvetésén belül (%) Elszámolható költségekre vonatkozó nominális korlát (Ft)
I. A pályázat főtevékenységéhez kapcsolódó költségek (beleértve az önállóan nem támogatható tevékenységek költségeit is) összesen minimum 98,5%
Ezen belül:
hardvereszközök beszerzési költségei hardvereszközök, alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése összesen maximum 10 % nettó 100.000 – 500.000 Ft/db
alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások                           minimum nettó 200.000 Ft/db
immateriális javak (licenc) költségei összesen maximum 10 %
a testreszabás, a migrációs (adatok is) fejlesztések, a betanítás, a szállítás és üzembe helyezés költségei költségei együttesen összesen maximum 10 %
II. Közbeszerzési eljárások lefolytatása összesen maximum 1%
III. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása összesen maximum 0,5% és nettó 200.000 Ft közül az alacsonyabbik összeg, ezen belül domain név regisztráció maximum nettó 30.000 Ft; webtárhely-, vagy holnapkészítés maximum nettó 200.000 Ft

 A projekt területi korlátozása: csak Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló határidő: A projektet kisléptékű (10-60 millió forint) támogatás esetén a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 12 hónapon belül, nagyléptékű (60-300 millió forint) támogatás esetén Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 18 hónapon belül meg kell valósítani.

Kötelező vállalás: A támogatott vállalkozás éves nettó árbevételének növekedése a beruházás következtében: kötelezően vállalandó minimumértéke vagy a támogatási összeg egésze, vagy a támogatás igénylésének éve előtti utolsó lezárt üzleti év éves nettó árbevételének 5 %-a a 3 éves fenntartási időszak átlagában.

Fenntartási kötelezettség: Fenntartási kötelezettség keretében a Kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló beruházások keretében létrehozott vagy fejlesztett létesítmények használati értékét meg kell őriznie, és azok funkcionalitását – a szükséges karbantartási időszakot leszámítva – az eredeti célnak megfelelően folyamatosan fenn kell tartania. A fenntartási kötelezettség a beszámoló elfogadását követő hónaptól számított 3 éven át tart.

Biztosítékok köre:

a) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele minden esetben, hogy rendelkezésre álljon a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levél) a Támogató beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. (A felhatalmazó levél mintája a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 3. számú mellékletében található.)

b) Amennyiben a költségvetési támogatási összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az a) pontban rögzített felhatalmazó levélen túl a Kedvezményezett köteles a megítélt költségvetési támogatás 50%-ának megfelelő biztosítékot nyújtani, melyek az alábbiak lehetnek:

ba) ingatlan zálogjog

Zálogjog biztosítékként történő alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjog szükséges. Második vagy további ranghelyre történő bejegyzés akkor fogadható el biztosítékként, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a költségvetési támogatás összegének 50%-ára. A zálogszerződés megkötése és a zálogszerződéshez kapcsolódóan benyújtott módosítási kezdeményezésekről szóló döntések meghozatala során az ingatlan forgalmi értékét egy három hónapnál nem régebbi, bejegyzett értékbecslő által kiállított értékbecslés alapján kell megállapítani. A zálogjognak legalább a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség végét követő harmadik hónap végéig kell fennállnia, illetve szólnia. és/vagy

bb) bankgarancia

Bankgarancia a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, 2013. CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó intézmények által adott bankgarancia értendő. A bankgaranciát a Kedvezményezett köteles a beruházás megkezdésétől a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség végét követő harmadik hónap végéig fenntartani. és/vagy

bc) készfizető kezesség:

Készfizető kezesség nyújtására jelen pályázati kiírás tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó, a törvény 1 melléklete szerinti 15. ágazat tekintetében MNB engedéllyel rendelkező szervezetek jogosultak. A készfizető kezesség tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései a irányadóak. A biztosítékokról szóló szerződésekben rögzíteni szükséges, hogy a biztosítékokról szóló szerződések aláírása, valamint azokhoz kapcsolódóan, a Kedvezményezett által benyújtott módosító kezdeményezések elbírálása során a PM, míg a biztosítékok érvényesítése során a Kincstár jár el. A biztosíték megléte a költségvetési támogatás folyósításának feltétele.

1. Melléklet – A kiírás keretében támogatható pályázók TEÁOR szerinti fő- és melléktevékenysége:

10 Élelmiszergyártás
11 Italgyártás
13 Textília gyártása
14 Ruházati termék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
17 Papír, papírtermék gyártása
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
21 Gyógyszergyártás
22 Gumi-, műanyag termék gyártása
23 Nemfém ásványi termék gyártása
24 Fémalapanyag gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
25 Fémfeldolgozási termék gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27 Villamos berendezés gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
28 Gép, gépi berendezés gyártása
29 Közúti jármű gyártása
30 Egyéb jármű gyártása
31 Bútorgyártás
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
41 Épületek építése
42 Egyéb építmény építése
43 Speciális szaképítés
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
58 Kiadói tevékenység
61 Távközlés – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
62 Információ-technológiai szolgáltatás
63 Információs szolgáltatás
72 Tudományos kutatás, fejlesztés – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
73 Reklám, piackutatás
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása