A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása – GINOP Plusz-1.2.1-21

Az új uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódóan elsőként megjelent felhíváson a Budapesten kívül fejleszteni tervező KKV-k kaphatnak 10-629,3 millió forint támogatást többek közt eszközbeszerzésre, energetikai fejlesztésre, építésre, tanácsadás, képzés igénybevételére.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

2021. július 12. – 2021. július 19

A rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 200 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-3000 db

Az igényelhető támogatás: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft. A visszatérítendő támogatás a felhívásban meghatározott feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakítható a projekt fenntartási időszak 1. évét követően.

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A projekt Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 899 000 000 Ft.

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:

Kategória Létszám Maximális elszámolható összköltség kategórián belül
1. 3-9 főig 99 millió Ft
2. 10-49 főig 299 millió Ft
3. 50-99 főig 449 millió Ft
4. 100-149 főig 599 millió Ft
5. 150-199 főig 749 millió Ft
6. 200-249 főig 899 millió Ft

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, az összköltség meghatározása során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre.

Maximális támogatási intenzitás:

Támogatási kategória Fejlesztés helyszíne Mikro-, kis- és középvállalkozás
Átmeneti támogatás Észak-Magyarország,  Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 70%
Közép-Dunántúl, Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet) 55%
Nyugat-Dunántúl, Piliscsaba, Pilisjászfalu 45%
Pest megye fejlettebb települései (3. melléklet) 45%

A visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

A támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,

c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

131 Ügyvédi iroda

141 Európai részvénytársaság (SE)

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

228 Egyéni cég

231 Egyéni vállalkozó

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. október 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek::

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

f) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érhetik el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

Elszámolható költségek:

Eszközbeszerzés költségei

a) Új eszközök, gépek beszerzése:

technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható.

Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

A beszerezhető új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják.

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége

az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,

a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

c) Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése:

– hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
– hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
– telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás:

a) az infrastrukturális beruházások költsége:

(A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak):

 • épületgépészeti gépek,
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • pneumatikus berendezés,
 • felvonók,
 • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az iparvágány rácsatlakozik),
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése,
 • parkoló, kerítés, út, járda.

b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költsége

a) Szoftverek beszerzése:

A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felnőttképzési menedzsment szoftver esetében kizárólag FAR (Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszere) integrációval rendelkező szoftver szerezhető be.

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

A regisztrációhoz, a minősített termékekhez, szállítókhoz, valamint az árkalkuláció megigényléséhez, illetve bármely egyéb, a weboldal használatához vagy a Programmal összefüggő információ megkéréséhez keresse a területileg illetékes IKT tanácsadóját (https://www.vallalkozzdigitalisan.hu/ikt_tanacsadok.html).

b) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Képzéshez kapcsolódó költségek

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége

Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)

A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

a) Tanácsadói óradíjak. A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja:

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 24 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített üzleti felhőszolgáltatás beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa bevezetett szolgáltatáshoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven felhasználói támogatást.

A projekt területi korlátozása:

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Két megvalósítási helyszín megjelölése esetén a támogatás intenzitást az alacsonyabb támogatás intenzitású régió/település maximális támogatás intenzitása határozza meg mindkét megvalósítási helyszínre vonatkozóan.

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel/engedélyekkel a záró kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti.

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

A fenntartási időszakban teljesítendő jelentéstételi kötelezettség a fizikai befejezéstől kerül előírásra, azonban ez a fenntartási időszak kezdetét nem érinti. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés tárgyidőszaka a projekt fizikai befejezését követő naptól kezdődően az ezt követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart.

A projekt fizikai befejezésének minősül az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatói okiratban meghatározottak szerint elvégezték.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az irányító hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve terhelhető meg.

Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege, melyről a Kedvezményezett az 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg tájékoztatást kap. A tényleges visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő törlesztésre. Amennyiben a tényleges visszatérítendő támogatás összege nem kerül visszafizetésre a megadott határidőn belül, a 181. naptól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint számított ügyleti kamattal növelt összeget kell visszafizetni.

Műszaki-szakmai elvárások:

Tanácsadás kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybe vételre. A támogatást igénylő által választott szolgáltatónak mind a támogatási kérelem (vagy szolgáltatóváltás esetén az arra irányuló szerződésmódosítási kérelem) benyújtásának időpontjában, mind pedig a tanácsadásra irányuló megbízási szerződés aláírásának időpontjában érvényes minősítéssel kell rendelkeznie. Ez alól kivételt jelent, hogy szellemitulajdon-védelemmel összefüggő tanácsadási szolgáltatásokat a Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamarában tagként bejegyzett szabadalmi ügyvivő nyújthat abban az esetben is, ha nem szerepel a https://vali.hu weboldalon közzétett listán.

Kizárólag az alábbi szolgáltatástípusok vehetők igénybe tanácsadás keretében:

 • Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás
 • Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás
 • Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás
 • Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás
 • Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés
 • Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás
 • Szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos tanácsadás
 • Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás
 • Marketing tanácsadás és márkaépítés
 • Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés
 • Kommunikációs terv elkészítése
 • Arculati és grafikai tervezés
 • Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás
 • Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása
 • Stratégiai és üzleti tervezés
 • Vállalati pénzügyi tanácsadás
 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása
 • A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás
 • Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés
 • Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése
 • Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása

Maximum 2 tanácsadási fejlesztési kategória szerinti tanácsadás vehető igénybe.

A képzésekre vonatkozó elvárások:

A felhívás keretében az alábbi képzések költsége számolható el:

 • 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás
 • 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
 • 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés

A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 16 óra, maximális időtartama 500 óra.

Egy résztvevő több képzésben vehet részt, azonban legfeljebb 2 képzési terület választható az alábbiak közül: Szakmai képzés, Soft skill képzés, Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés, Nyelvi képzés.

A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll.

Az egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési díj 200.000 forint.

A támogatható tevékenység elszámolható költsége ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 338 800,- Ft/nm fajlagos költséget. Ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 272 500,- Ft/nm fajlagos költséget.

Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a nettó 5 106 Ft/m3 összeget.

Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a nettó 22 966 Ft/m2 összeget.

Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a nettó 36 300 Ft/m2 összeget.

Tetőszerkezet újjáépítése (mely magában foglalja az új tetőhéjazat elkészítését, ácsolását és újrafedését) nem haladhatja meg a nettó 10 866 Ft/m2 összeget.

Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához Támogatott napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre kerülhet elhelyezésre, ha az elektromos infrastruktúra azonos, az épület és a parkoló felhasználói, valamint az épület és a parkoló tulajdonosai azonosak. Minimum 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésére igényelhető támogatás. A napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a nettó 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a nettó 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a nettó 300.000 Ft/kWp értéket

A napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a nettó 158.000 Ft/nm értéket síkkollektor, nettó 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében.

Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából. Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló. A szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a nettó 123.000 Ft/kW értéket.

Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése; – a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése; – Geothermal Heat Response test; – monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; – a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása. Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben rögzített műszaki követelményekben foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket. Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatók.

Támogatásban részesíthető rendszertípusok: Földhő-víz hőszivattyús rendszer, Levegő-víz hőszivattyús rendszer. A hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a

– földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a nettó 286.000 Ft/kW értéket

– levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a nettó 213.000 Ft/kW értéket.

A vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése (bevezetése) esetén az alábbi funkcionális területek támogathatók:

 1. Vállalati CRM, értékesítés funkcionális terület
 2. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális terület
 3. Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális terület
 4. Beszerzési, logisztikai funkcionális terület
 5. Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület
 6. Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális terület
 7. Pénzügyi, számviteli terület funkcionális terület
 8. Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális terület
 9. Online marketinget támogató megoldás funkcionális terület
 10. Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális terület
 11. Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális terület
 12. Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott specializált alkalmazás funkcionális terület
 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer funkcionális terület (kizárólag telepített szoftveralapú üzleti megoldás bevezetése esetén)
 14. Online (elektronikus) fizetési megoldás funkcionális terület (kizárólag felhőalapú üzleti megoldás bevezetése esetén)

A felsorolt, 1-12. sz. funkcionális területek a támogatást igénylő választása szerint vagy telepített szoftver alapú, vagy felhő alapú üzleti megoldás bevezetésével valósíthatóak meg, tehát ugyanazon funkcionális terület mindkét megoldással történő bevezetésére nincs lehetőség.

Nem támogatható az a vállalkozás:

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.

Amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul

Amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg