Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása – NFA-2019-KKV

Az NFA-2019-KKV kódjelű pályázat célja a legalább 2 új munkahelyet teremtő KKV-k beruházásainak támogatása, 5 Mrd forintos keretből. Létrehozott munkahelyenként 1,7 millió forint alaptámogatással jár, mely bizonyos feltételek teljesítése mellett 3,6 millió forintra növelhető.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A pályázat az alábbi két időszakban kerül meghirdetésre:

1. pályázati ciklus: 2019. március 18-ától 2019. április 22-ig,

2. pályázati ciklus: 2019. augusztus 1-jétől 2019. szeptember 5-ig.

A rendelkezésre álló forrás: 5 Mrd forint, melyből várhatóan 250 pályázó lesz támogatható. Ebből a 2019. augusztus 1-jén nyíló szakaszban 3,5 Mrd forint lesz elérhető.

Az igényelhető támogatás:

Új munkahelyenként 1,7 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő, kiközvetített, az 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy

b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft, vagy

c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,

d) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft,

A d) pont szerinti kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások vagylagosan igényelhetők. A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.

A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa:

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,

d) a Közép-Magyarország régióban

da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint

db) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők. A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Csekély összegű (de minimis) támogatások felső határa

De minimis támogatás esetében a támogatási intenzitás maximum 75 % lehet.

Elszámolható költségek:

A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. § és 51. §-a szerinti bekerülési értékben. Újnak tekintendő bármely ingatlan, amely korábban semmilyen jogcímen sem volt a kedvezményezett használatában és tulajdonában, vagy a kedvezményezettől nem független harmadik fél használatában, valamint az ingatlan korábban nem részesült támogatásban.

Az immateriális javak esetében csak a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how számolható el. A „Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2., 3-ból a licenc és 4-ből a találmány, a szabadalom és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

Saját forrás:

A beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be.

Biztosítékok köre:

A Kedvezményezettnek biztosítania kell valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A felhatalmazói nyilatkozatok mellett a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell az alábbi anyagi biztosítékok egyikével vagy azok kombinációjával, aminek legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell állnia. (A pályázatban erről nyilatkozni szükséges.)

Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:

– 120 %-át jelentő, hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi vállalkozás által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy

– 150 %-át kitevő forgalmi értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Összesen legfeljebb három ingatlan ajánlható fel zálogtárgyként.

A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra biztosítania kell.

A pályázók köre:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata,

– a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep,

– a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet,

– az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozó.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A pályázó beruházási projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:

1. Pályázati ciklus: A támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje legkésőbb 2020. március 31. napja. A beruházás megvalósításának határideje 2020. február 29.

2. Pályázati ciklus:15 a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje legkésőbb 2020. október 8. napja. A beruházás megvalósításának határideje 2020. augusztus 31.

A beruházási projekttel kapcsolatos egyéb előírások:

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:

a) a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg,

b) beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel,

c) legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül,

d) beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel,

e) a beruházást legkésőbb az alábbi pontokban előírt határidőig megvalósítja és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását az alábbiak szerint benyújtja:

pályázati ciklus: a 2019. júniusi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. február 29., a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020. március 31.

pályázati ciklus: a 2019. októberi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. augusztus 31., a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020. október 8.

f) a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet,

g) benyújtja – építési beruházás esetén – az építési hatóság igazolását arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ez a hatósági szerződés megkötésének feltétele),

h) üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,

i) meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,

j) a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,

k) a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat.

 Fenntartási kötelezettség:

A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.

Foglalkoztatási kötelezettség:

A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően – a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban – csekély összegű támogatás esetén a beruházással érintett telephely szerinti, regionális beruházási támogatás esetén, a régióban található valamennyi telephelyén – meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).

Abban az esetben, ha a munkáltató az új munkavállalók foglalkoztatásához foglalkoztatást bővítő bértámogatást vagy bérköltség támogatást vesz igénybe, a foglalkoztatási kötelezettség a bértámogatásra, vagy bérköltség támogatásra előírt foglalkoztatási kötelezettség megszűnését követő naptól kezdődik.

Amennyiben a pályázó az NFA foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett korábbi munkahelyteremtő beruházási pályázat alapján foglalkoztatási kötelezettséget vállalt a régió területén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni.

A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek:

– a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei,

– gépjárművek bekerülési értéke,

– földterület vásárlása,

– szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,

– a Rendelet 18/A. § (3) bekezdés ab) pontban meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő – pályázatban megjelölt és a hatósági szerződésben rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén – létesítményben használja,

– az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,

– az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,

– a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,

– a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,

– a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek,

– épületnek nem minősülő építmény (azaz műtárgy) építése.

 Nem vehet részt a pályázaton:

a) a támogatási igénnyel érintett beruházást a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdte,

b) az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,

c) a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatással összefüggésben lejárt határidejű visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,

d) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,

e) az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,

f) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71-76. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni

g) figyelemmel a Rendelet 27. § p) pontjára az 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

h) a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,

i) a támogatást mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

j) kizárólag szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,

k) a támogatást a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,

l) amely a támogatást exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;

m) amely a támogatás felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,

n) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;

o) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti köztartozással rendelkezik, valamint akinek – figyelemmel az Áht. 50. § (5) bekezdésére – önkormányzati adóhatóságnál esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása van,

p) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében és az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis

– nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

– a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, és

– nem felel meg a költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak – szabályozó közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben előírt közbeszerzés alkalmazási feltételeinek,

q) csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárást elrendelő jogerős döntés hatálya alatt áll, illetve a bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,

r) tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,

s) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján nem minősül átlátható szervezetnek,

t) esetében fennáll a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt kizáró okok, vagy az Áht. 48/B. §-ában foglalt, illetve az 386/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában foglalt kizáró okok egyike.