Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén – PM_KKVTELEP_2018

A pályázat segítségével Pest megyei KKV-k számára nyílik lehetőség telephelyük bővítésére, átalakítására, korszerűsítésére 20-100 millió forint közti vissza nem térítendő támogatás igénybevételével.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A pályázat benyújtható: 2018. május 22. 8 órától kezdve. A pályázat benyújtási lehetősége a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 200 %-os túligénylése miatt 2018. május 25. 24 órától kezdve felfüggesztésre került.  Amennyiben a benyújtott pályázatok teljes támogatásigénye nem éri el a beadási időszakban a meghirdetett forráskeret 200%-át, úgy a pályázatok benyújtására 2018. június 21-én 24.00 óráig lesz lehetőség. A forráskeret 200%-át elérő beérkezett támogatásigény elérése esetén az NGM felfüggeszti a pályázati kiírást.

A rendelkezésre álló forrás: 4 500 millió forint

Az igényelhető támogatás: 20 millió – 100 millió forint vissza nem térítendő forrás.

Támogatási intenzitás:

A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az A), a B), vagy a C) pontban rögzített lehetőségek figyelembe vételével:

A) de minimis jogcímen (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro értékű támogatásban) Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén egyaránt 55%, vagy

B) regionális beruházási támogatás jogcímen minimum 20 millió, maximum 100 millió forint értékben kkv-k méretétől függően:

a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye,

Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozás esetén 45%,

b) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 40%, középvállalkozás esetén 30%, vagy

C) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen a B) pont a) és b) alpontjaiban nem felsorolt Pest megyei településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%.

A támogatás igénybevétele

A Kincstár a támogatás összegének 25%-át előlegként átutalja a Kedvezményezett számára a szükséges biztosítékok rendelkezésre állásának a Támogató felé történő igazolását követő 30 napon belül.

A fennmaradó támogatási összeg (a támogatás 75 %-a) kifizetése részletekben, utólag történik, a Kedvezményezett által benyújtott, a Támogatási Szerződésben meghatározott részbeszámolóval alátámasztott kifizetési igény(ek) alapján, az egyes részbeszámolóval alátámasztott kifizetési igény(ek) elfogadását követő 30 napon belül.

A támogatást igénylők köre: 

A pályázati kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely igazoltan 2017. december 31. óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van. Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.

Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:

  • mikro-, kis-, és középvállalkozások.

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság;

114 Részvénytársaság;

116 Közkereseti társaság;

117 Betéti társaság;

231 Egyéni vállalkozó;

mely vállalkozások főtevékenysége, és – amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége – a jelen Kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik.

Jelen kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 21 (gyógyszeripar), TEÁOR 26 (elektronika), TEÁOR 29-30 (járműgyártás), továbbá a TEÁOR 16 (fafeldolgozás), 28 (gép, gépi berendezés gyártása), 31 (bútorgyártás), TEÁOR 52 (raktározás), TEÁOR 16, 41, 42, 43 (építés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

a) a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások, végrehajtása, épületgépészeti fejlesztések megvalósítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye területén;

b) a termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye területén;

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

– az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikéhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés a hozzá tartozó szoftverrel együtt, amennyiben a beszerzendő eszköz az ingatlanra, rá-, vagy beépítésre kerül és az adott ingatlanon végzett tevékenységhez kapcsolódik;

– megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a vállalkozás energiaigényét fedezi – kizárólag kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímek esetén elszámolható;

– bemutatóterem kialakítása/építése, amennyiben gyártási tevékenységhez köthető;

– a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése;

– iroda építése/fejlesztése

– szolgáltatások igénybevétele esetén: Kizárólag de minimis jogcímen igénybe vett támogatás esetén számolhatók el a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el, úgymint a beruházások megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, könyvvizsgálat, stb.).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a) beruházásarányos akadálymentesítés (amennyiben releváns);

b) szórt azbeszt mentesítés (amennyiben releváns);

c) műszaki ellenőr alkalmazása;

d) nyilvánosság biztosítása.

A c) és d) szerinti kötelezően megvalósítandó tevékenységeket regionális beruházási támogatás, illetve kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén saját forrás terhére kötelező megvalósítani, és az e tevékenységekre tervezett költségeket a pályázati költségvetésben kötelező megjeleníteni.

Elszámolható költségek:

A beruházás elszámolható költségei között az alábbi, a beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódó költségek tervezhetők.

A pályázat főtevékenységéhez kapcsolódó költségek

– terület előkészítés – kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége;

– építéshez kapcsolódó költségek – átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve épületgépészetet, az energiahatékonysági intézkedések, a közművek kialakításának/felújításának, valamint az azbesztmentesítés költségeit is;

– eszközbeszerzés költségei: bekerülési érték, beleértve a kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, valamint a közvetlenül kapcsolódó betanítás költségeit is – eszközbeszerzés költsége a pályázat keretében csak abban az esetben elszámolható, ha a beszerzendő eszköz az építési beruházáshoz közvetlenül kapcsolódik, és a fejlesztendő ingatlanba be- vagy ráépítésre kerül, és az adott ingatlanon végzett tevékenységhez kapcsolódnak. Napelemes rendszer beszerzése és telepítése kizárólag de minimis jogcímen elszámolható;

– immateriális javak beszerzésének költsége: szoftver bekerülési értéke, vagyoni értékű jog bekerülési értéke, egyéb szellemi termék bekerülési értéke, amennyiben ezek a fentiek szerint vásárolt eszköz üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

Beruházás előkészítés, tervezéshez kapcsolódó költségek (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) – regionális beruházási támogatás és kkv-knak nyújtott beruházási támogatási jogcím esetén csak azok az előkészítési költségek számolhatóak el, melyek aktiválásra kerülnek a fejlesztéssel érintett ingatlan vonatkozásában

– előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége;

– környezeti hatásvizsgálat;

– szakvélemények (pl.: rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök, épületenergetikai szakértő);

– műszaki tervek, kiviteli és tendertervek elkészítése, ezek hatósági díja;

– üzleti terv.

Az előkészítés költségei között kizárólag de minimis jogcímen igényelt támogatás esetén a pályázat befogadását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák is figyelembe vehetők.

III. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás esetén

– közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;

– közbeszerzési eljárás díja.

Műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás esetén

– műszaki ellenőri szolgáltatás költsége;

– egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége;

– egyéb műszaki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja megvalósítás alatt).

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek – kizárólag harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei vonatkozásában, kizárólag de minimis jogcímen nyújtott támogatás esetén

– projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések;

– projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: utazási költség, helyi közlekedés költségei, napidíj;

– projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja: egyéb projektmenedzsment költség, projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége, projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége.

Tájékoztatáshoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható

A projekt területi korlátozása: Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatók.

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartalom: 24 hónap

Biztosítékok köre:

a) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele minden esetben, hogy rendelkezésre álljon a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levél) a Támogató azonnali beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. (A felhatalmazó levél mintája a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 3. számú mellékletében található.)

b) Amennyiben a költségvetési támogatási összege nem éri el az ötvenmillió forintot, az a) pontban rögzített felhatalmazó levélen/leveleken túl a Kedvezményezett köteles a beruházás befejezéséig a megítélt költségvetési támogatás 50%-ának megfelelő biztosítékot nyújtani. Az 50 millió forintot meghaladó támogatás esetén a megítélt költségvetési támogatás 50 %-ának megfelelő ba)-bc) pont szerinti biztosítékot a fenntartási időszak végéig szükséges biztosítani az alábbiak szerint:

ba) ingatlan zálogjog

Zálogjog biztosítékként történő alkalmazásánál első ranghelyű jelzálogjog szükséges. Második vagy további ranghelyre történő bejegyzés akkor fogadható el biztosítékként, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még fedezetet nyújt a költségvetési támogatás összegének 50%-ára. A zálogszerződés megkötése és a zálogszerződéshez kapcsolódóan benyújtott módosítási kezdeményezésekről szóló döntések meghozatala során az ingatlan forgalmi értékét egy három hónapnál nem régebbi, bejegyzett értékbecslő által kiállított értékbecslés alapján kell megállapítani. A zálogjognak legalább a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség végét követő harmadik hónap végéig kell fennállnia, illetve szólnia. és/vagy

bb) bankgarancia

Bankgarancia a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, 2013. CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó intézmények által adott bankgarancia értendő. A bankgaranciát a Kedvezményezett köteles a beruházás megkezdésétől a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség végét követő harmadik hónap végéig fenntartani. és/vagy

bc) készfizető kezesség:

Készfizető kezesség nyújtására jelen pályázati kiírás tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó, a törvény 1 melléklete szerinti 15. ágazat tekintetében MNB engedéllyel rendelkező szervezetek jogosultak. A készfizető kezesség tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A biztosítékokról szóló szerződésekben rögzíteni szükséges, hogy a biztosítékokról szóló szerződések aláírása, valamint azokhoz kapcsolódóan, a Kedvezményezett által benyújtott módosító kezdeményezések elbírálása során az NGM, míg a biztosítékok érvényesítése során a Kincstár jár el. A biztosíték megléte a költségvetési támogatás folyósításának feltétele.

Melléklet – A kiírás keretében támogatható pályázók TEÁOR szerinti fő- és melléktevékenysége:

10 Élelmiszergyártás
11 Italgyártás
13 Textília gyártása
14 Ruházati termék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
17 Papír, papírtermék gyártása
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
21 Gyógyszergyártás
22 Gumi-, műanyag termék gyártása
23 Nemfém ásványi termék gyártása
24 Fémalapanyag gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
25 Fémfeldolgozási termék gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27 Villamos berendezés gyártása – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
28 Gép, gépi berendezés gyártása
29 Közúti jármű gyártása
30 Egyéb jármű gyártása
31 Bútorgyártás
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
41 Épületek építése
42 Egyéb építmény építése
43 Speciális szaképítés
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
61 Távközlés – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
72 Tudományos kutatás, fejlesztés – kizárólag de minimis és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken
95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása