Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019 – NEA-19-Ö

A Nemzeti Együttműködési Alap terhére kiírt pályázatok hozzájárulnak a civil szervezetek működési költségeihez, illetve szakmai programjainak megvalósításához 0,2-5 millió forintos támogatás révén.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

Az Összevont kiírás felépítése:

A NEA-19-Ö kiírás keretében összesen 10 pályázat érhető el. Mind az 5 kollégiumhoz kapcsolódik 2-2 pályázat. Ezek közül az egyiken a civil szervezetek kizárólag működési költségeik fedezésére igényelhetnek támogatást, a másikon a működési költségek mellett a szakmai programokra is lehet támogatást kérni. Egy szervezet csak egy pályázatot adhat be.

Kiírás kategóriája: Kiírás kategóriája:
NEA-KK-19-Ö-M, NEA-MA-19-Ö-M, NEA-NO-19-Ö-M, NEA-TF-19-Ö-M és NEA-UN-19-Ö-M NEA-KK-19-Ö-V, NEA-MA-19-Ö-V, NEA-NO-19-Ö-V, NEA-TF-19-Ö-V és NEA-UN-19-Ö-V
Működési költségek támogatása Szakmai programok és működési költségek támogatása

Támogatás keretösszege:

A rendelkezésre álló forrás 3 522 980 000 Ft. A keretösszeg a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra.

Kollégium Pályázati keretösszeg
Közösségi környezet kollégium 704 596 000 Ft
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 704 596 000 Ft
Nemzeti összetartozás kollégium 704 596 000 Ft
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 704 596 000 Ft
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 704 596 000 Ft

A pályázatok céljai:

NEA-KK-19-Ö-M, NEA-MA-19-Ö-M, NEA-NO-19-Ö-M, NEA-TF-19-Ö-M és NEA-UN-19-Ö-M kategóriák esetében: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

NEA-KK-19-Ö-V esetében: A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység (kivétel zene, tánc, népzene, néptánc) területén működő civil szervezetek támogatása.

NEA-MA-19-Ö-V esetében: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatása.

NEA-NO-19-Ö-V esetében: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén, illetve a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás támogatása.

NEA-TF-19-Ö-V esetében: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, polgári védelem, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek támogatása.

NEA-UN-19-Ö-V esetében: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása.

A támogatás formája és mértéke

A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési célú támogatás nyújtható.

NEA-KK-19-Ö-M, NEA-MA-19-Ö-M, NEA-NO-19-Ö-M, NEA-TF-19-Ö-M és NEA-UN-19-Ö-M kategóriák esetében a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.

NEA-KK-19-Ö-V, NEA-MA-19-Ö-V, NEA-NO-19-Ö-V, NEA-TF-19-Ö-V és NEA-UN-19-Ö-V kategóriák esetében a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához és működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

Kategória Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa (Ft) Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa (Ft)
NEA-KK-19-Ö-M 200 000 3 000 000
NEA-KK-19-Ö-V 400 000 4 000 000
NEA-MA-19-Ö-M 200 000 3 000 000
NEA-MA-19-Ö-V 300 000 4 000 000
NEA-NO-19-Ö-M 200 000 3 000 000
NEA-NO-19-Ö-V 200 000 4 000 000
NEA-TF-19-Ö-M 200 000 3 000 000
NEA-TF-19-Ö-V 350 000 5 000 000
NEA-UN-19-Ö-M 200 000 3 000 000
NEA-UN-19-Ö-V 200 000 4 000 000

A maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %. Pályázati díj: 2000 forint.

Támogatható tevékenységek:

NEA-KK-19-Ö-M, NEA-MA-19-Ö-M, NEA-NO-19-Ö-M, NEA-TF-19-Ö-M és NEA-UN-19-Ö-M kategóriák esetében: a támogatás a civil szervezet alapcél szerinti tevékenysége működési feltételeinek biztosítására fordítható.

NEA-KK-19-Ö-V, NEA-MA-19-Ö-V, NEA-NO-19-Ö-V, NEA-TF-19-Ö-V és NEA-UN-19-Ö-V kategóriák esetében: a támogatás a civil szervezet alapcél szerinti a Civil tv. 56. § (1) bek b) pontjában foglalt működési és az alábbi kollégiumonként eltérő szakmai tevékenységeinek biztosítására fordítható:

NEA-KK-19-Ö-V esetében:

 nemzetközi civil kapcsolatokban Magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

 civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;

 civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

 civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

 civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;

NEA-MA-19-Ö-V esetében:

 civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása; (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség);

 nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

 civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség);

 civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség);

NEA-NO-19-Ö-V esetében:

 civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség);

 nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

 civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség).

NEA-TF-19-Ö-V esetében:

 civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint együttesen beadott pályázatra ennél a pontnál van lehetőség);

Együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 59. § (4) bekezdés a) pontja alapján benyújtott támogatási igény.

NEA-UN-19-Ö-V esetében:

 civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása; (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint határon túli szervezet önálló pályázatára ennél a pontnál van lehetőség).;

 nemzetközi civil kapcsolatokban Magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

 civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring-tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;

 civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

 civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

 civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

Elszámolható költségek:

A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik.

Dologi kiadások

A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

A2. Adminisztráció költségei

A3. PR, marketing, kommunikációs költségek

A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztésének költségei

A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei

A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

Személyi jellegű kiadások (kizárólag magánszeméllyel kötött szerződés alapján)

B1. Bérköltség

B2. Ösztöndíj

B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költsége

B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony költségei

B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

Felhalmozási kiadások

C1. Tárgyi eszköz beszerzés költségei

C2. Immateriális javak beszerzésének költségei

C3. Saját tulajdonú ingatlan felújításának költségei

Térítésmentes hozzájárulás (közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása)

Pályázók köre:

Magyarországon nyilvántartásba vett szövetségek, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot), alapítványok.

Az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

NEA-KK-19-Ö Közösségi környezet kollégium

 audio- és telekommunikáció,

 elektronikus hírközlés,

 fogyasztóvédelem,

 informatika,

 ismeretterjesztés,

 közművelődés,

 kulturális tevékenység,

 szak- és felnőttképzés,

 társadalmi párbeszéd,

 település és közösségfejlesztés,

 tudomány és kutatás.

NEA-MA-19-Ö Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme,

 élet és vagyonbiztonság,

 hobbi és sport,

 közbiztonság,

 közrend és közlekedésbiztonság védelme,

 mentés és katasztrófa-elhárítás,

 önkéntes tűzoltás,

 szabadidő.

NEA-NO-19-Ö Nemzeti összetartozás kollégium

 a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,

 a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,

 a vallási tevékenység elősegítése,

 az emberi és állampolgári jogok védelme,

 az európai integráció elősegítése,

 egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc),

 hagyományápolás.

NEA-TF-19-Ö Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 adományosztás,

 családsegítés,

 egyéb nonprofit tevékenységek,

 természet- és környezetvédelem,

 hátrányos helyzetű rétegek segítése,

 időskorúak gondozása,

 nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,

 rehabilitációs foglalkoztatás,

 szakmai és érdekképviselet,

 szociális tevékenység,

 polgári védelem.

NEA-UN-19-Ö Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 betegségmegelőzés,

 egészségmegőrzés,

 gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

 gyermek- és ifjúságvédelem,

 gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

 kábítószer-megelőzés,

 képességfejlesztés,

 nevelés és oktatás.

Támogatási időszak:

  1. április 01. – 2020. március 31.

Beadási határidők:

Kollégium elnevezése Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2019.02.15. 23:59
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2019.02.18. 23:59
Nemzeti összetartozás kollégium 2019.02.19. 23:59
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2019.02.20. 23:59
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2019.02.21. 23:59

 Nem támogatható a pályázó:

– amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek

– amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek

– amelyek a megelőző lezárt üzleti évben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (továbbiakban: Tao. tv,).2 alapján 3.000.000 Ft feletti látványcsapatsport támogatásban részesültek;

– ha a pályázó szervezet jelen pályázattal egyidejűleg más kollégiumhoz is nyújtott be pályázatot.