Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés – GINOP-2.1.7-15

A pályázat a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára koncentrál. A 45 Mrd forint keretösszegű felhíváson induló vállalkozások is pályázhatnak.

Amennyiben további kérdése van a pályázattal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba, ha pedig szeretne pályázni, kérjen árajánlatot!

A támogatási kérelem benyújtható: 2016. január 11-től 2017. december 14-ig. A pályázatok elbírálása standard eljárásban a meghatározott tartalmi értékelési szempontok szerint, elbírálási szakonként, pontozás alapján történik. Az értékelési határnapokig (összesen 7 határnap van meghatározva, melyek közül az első 2016. február 29., a második 2016. május 16.) beérkezett pályázatokat együtt bírálják el.

A rendelkezésre álló forrás: 48,79 milliárd forint, melyből várhatóan 320-4500 darab pályázat lesz támogatható.

Az igényelhető támogatás: 10 millió – 130 millió forint vissza nem térítendő forrás. Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.

Támogatási intenzitás:

Támogatási kategória Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás
Kísérleti fejlesztés 45% 35%
Kísérleti fejlesztés alábbi esetben: az eredmények terjesztése 60% 50%
Csekély összegű támogatás (de minimis) 70% 70%
Regionális beruházási támogatás Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35%
Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék 55% 45%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun,  Csongrád, Békés megyék 70% 60%
Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás 50% 50%

Önerő: Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami, vagy uniós támogatást, finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10 %-át kitevő igazolt saját forrással, regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg: A támogatás 75 %-ának erejéig – induló vállalkozások esetén 40 %-áig – előleg igényelhető, ha a projekt megfelel a feltételeknek. A támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.

A támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2021. március 31.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

1) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítási)

i) Munkabér, megbízási díj,

ii) személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),

iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

A projekt keretében nincs lehetőség távmunkára

2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) A piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei nem haladhatják meg a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás 50%-át.

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

i) Anyagköltségek, amennyiben azokat közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.

4) Beruházási költségek:

a) Eszközbeszerzés költségei

i) Kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció).

b) Immateriális javak beszerzésének költsége

i) Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Csekély összegű (de minimis) támogatás

1) Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek:

A projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek a megvalósítási időszak alatt is elszámolhatóak, amennyiben a megvalósítás egyes fázisainak előkészítéséhez kapcsolódnak.

a) Közbeszerzési költségek

i) A közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál.

2) Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek:

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai:

 munkabér, megbízási díj,

 személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. munkába járás költsége, cafeteria),

 foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

Távmunkára nincs lehetőség.

b) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

i) A projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja.

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

i) Hazai oltalomszerzés költségei:

 A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei az alábbiak szerint:

 újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel költsége: legfeljebb 100.000 Ft/eljárás,

 oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának költsége: legfeljebb 350.000 Ft/eljárás,

 dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége: legfeljebb 50.000 Ft/eljárás,

 érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (támogatást igénylő) részére: legfeljebb 100.000 Ft/eljárás,

 kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok költsége (nem ügyvivői szakmai): legfeljebb 50.000 Ft/eljárás.

 hatósági igazgatási szolgáltatási díjak 19/2005.(IV.12.) GKM rendelet alapján:

 bejelentési és kutatási díj,

 bejelentési díj.

ii) Külföldi oltalomszerzés költségei:

 A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei az alábbiak szerint:

 újdonság kutatás és vizsgálat, kapcsolódó vélemény összeállítása, javaslattétel költsége: legfeljebb 120.000 Ft/eljárás,

 oltalom összeállításának, a szerkesztésnek, képletek, ábrák, tervek megrajzolásának költsége: legfeljebb 220.000 Ft/eljárás,

 dokumentációk benyújtásának, a hivatalok előtti ügyfélképviselet költsége: legfeljebb 70.000 Ft/eljárás,

 érdemi szakmai és jogi tanácsadás költsége a képviselt (támogatást igénylő) részére: legfeljebb 170.000 Ft/eljárás,

 külföldi ügyvivői közreműködés költsége: legfeljebb 250.000 Ft/eljárás,

 kapcsolódó ügyvitel és technikai jellegű feladatok (nem ügyvivői szakmai) költsége: legfeljebb 50.000 Ft/eljárás.

 fordítási díj (2,0 Ft/karakter).

 hatósági igazgatási szolgáltatási díjak:

 bejelentési díj:

(i) hazai elsőbbségi bejelentés díja,

(ii) külföldi bejelentés díja.

(iii) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 5.000.000 Ft értékben elszámolható).

iv) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:

 grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan),

 árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele.

b) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

A Felhívás által előírt nyilvánosság biztosításának költségének az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több mint 0,5%.

c) Marketing költségek

i) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő

 beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,

 kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),

 kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,

 területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás).

ii) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

 marketingeszközök elkészítése, beszerzése,

 média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.

d) Egyéb szolgáltatási költség

i) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

 árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.

4) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

i) Marketing munkatárs bérköltsége:

 munkabér, megbízási díj,

 foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.

Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunkára.

b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

i) Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások:

 árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei (legfeljebb két fő részére),

 szállásköltség (legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára).

A munkaszerződés – megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés – szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig számolhatóak el.

5) Általános (rezsi) költségek:

a) Egyéb általános (rezsi) költség

i) Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához.

Regionális beruházási támogatás

Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló beruházási költségek

1) Eszközbeszerzés költségei:

a) A beruházás érdekében felmerült új eszközök, bekerülési értéke (amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.)

i) A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése elszámolható.

ii) Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.

iii) Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

2) Immateriális javak beszerzésének költsége:

a) A beruházás érdekében felmerült, immateriális javak bekerülési értéke

i) A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) bekerülési értéke elszámolható.

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

1) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

a) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

i) Tanácsadás igénybevétele

– A külső szakértő szervezet által nyújtott, marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő  tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

Költségkorlátok:

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (Maximális mértéke a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeire vetítve) 50%
Immateriális javak beszerzésének költségei 10%
Tanácsadási szolgáltatások költsége 20%
Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek 2,5%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek 0,5%
Közbeszerzési költségek 1%
Általános (Rezsi) költségek 1%
Kísérleti fejlesztési tevékenység végzésével kapcsolatban felmerült költségek (Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve) 40%

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű kiadás (személyi bruttó alapbér és járulékai) tervezhető/elszámolható maximális személyi jellegű kiadásként, a technikus/egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó és a projektmenedzser esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó. Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.

A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Kötelező vállalás:

Tesztelt prototípus létrehozása: A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.

Üzleti hasznosíthatóság: A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. Ez csak akkor számít kötelező vállalásnak, amennyiben a projekt keretében a következő 3 tevékenység valamelyike megvalósításra kerül: kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység, hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, piacra jutás tevékenység, valamint immateriális javakra és tárgyi eszközökre irányuló beruházási tevékenység. Más esetben opcionálisan választható ez a vállalás.

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt eredményeit fenntartja. A támogatást igénylő köteles a fenntartási időszak végéig a támogatással létrehozott fejlesztést, információs technológiai fejlesztéseket fenntartani és üzemeltetni.

Nem támogatgató az a pályázó:

Amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.1-15 Felhívás keretében az adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban.

Amely 50 millió forintot meghaladó támogatási összeget igényel, és a benyújtott projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns)

Akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében nem releváns).

Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Amely pályázatának megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. Például ha a saját forrás magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, vagy ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn.

Amelynek negatív a saját tőkéje, az utolsó lezárt üzleti évhez kapcsolódó beszámoló alapján.

Amely, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása az adott értékelési szakaszban a Felhívásra adott már be támogatási kérelmet.

Amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 1. prioritása keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be.