VEKOP menetrend

A következő táblázatban láthatóak a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében  kiírt és kiírni tervezett pályázatok keretösszegükkel, illetve a meghirdetésük (várható) időszakával egy sorban. Itt a Budapest és Pest megye fejlesztésére szánt pályázatok szerepelnek. A táblázat nem tartalmazza kiemelt pályázatokat, mivel ott előre meg van határozva a támogatást elnyerő szervezetek köre.

Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje
Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás
VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében 3,58 egyszerűsített Meghirdetve 2016. májusban
VEKOP-1.2.2-15 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében 3,487 területi Meghirdetve 2016. áprilisban
VEKOP-1.2.3-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében (hitelprogram) 3,67 pénzügyi eszköz Meghirdetve 2016. szeptemberben
VEKOP-1.2.4-17 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden 2,3 területi Meghirdetve 2017. márciusban
VEKOP-1.2.6-20 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 33,316 egyszerűsített Meghirdetve 2020. májusban
VEKOP-1.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1,23 egyszerűsített Meghirdetve 2016. áprilisban
VEKOP-1.3.2-15 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 0,04 standard Meghirdetve 2016. márciusban
VEKOP-1.3.2-17 Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása 0,16 standard 2017. augusztus
Kutatás, fejlesztés és technológiai innovációról szóló 2. prioritás
VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 19,97 standard Meghirdetve 2016. januárban
VEKOP-2.1.2-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram 5,49 pénzügyi eszköz Meghírdetve 2017. márciusban
VEKOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 10,2 standard Meghirdetve 2016. májusban
VEKOP-2.2.1-16 Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések 2,29 standard Meghírdetve 2016. decemberben
VEKOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 4,015 standard Meghirdetve 2016. júliusban
VEKOP-2.3.3-15 K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 6,005 standard Meghirdetve 2016. januárban
Infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás: 2016-ban a 3. prioritás keretében kizárólag országos felhívások kerülnek meghirdetésre
Turisztikai és természetvédelmi fejlesztésekről szóló 4. prioritás
VEKOP-4.1.2-17 Tematikus hálózatok fejlesztése 1 standard Meghirdetve 2017. márciusban
Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatásáról szóló 5. prioritás
VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások épületenergetikai fejlesztései, valamint helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a közép-magyarországi régióban 1,944 egyszerűsített 2016. december
VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások épületenergetikai fejlesztései, valamint helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal a közép-magyarországi régióban 2,143 pénzügyi eszköz 2016. december
VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó pénzügyi eszközök (szüneteltetve) 13,618 hitel Meghirdetve 2017. februárban
VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten 9,035 területi Meghirdetve 2016. márciusban
VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében 1,8 területi Meghirdetve 2016. márciusban
VEKOP-5.3.3-17 Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden 7,76 területi Meghirdetve 2017. márciusban
Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztéséről szóló 6. prioritás
VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 11,174 területi Meghirdetve 2016. márciusban
VEKOP-6.2.1-15 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten 12,601 területi Meghirdetve 2016. márciusban
VEKOP-6.2.2-15 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében 1,811 területi Meghirdetve 2016. márciusban
VEKOP-6.3.1-16 Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása 1,26 standard Meghirdetve 2016. júliusban
VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 0,61 standard Meghirdetve 2017. márciusban
VEKOP-6.3.5-17 Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben 1,16 standard Meghirdetve 2017. márciusban
A társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programokról szóló 7. prioritás
VEKOP-7.1.4-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) 0,08 standard 2016. december
VEKOP-7.1.5-16 Elsőként lakhatás 0,481 standard 2016. december
VEKOP-7.2.2-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése 1,071 standard Meghírdetve 2017. márciusban
VEKOP-7.2.3-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése 0,86 standard Meghírdetve 2017. márciusban
VEKOP-7.2.4-17 Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 0,828 standard Meghírdetve 2017. márciusban
VEKOP-7.3.2-16 Tanoda programok támogatása 0,414 standard 2016. január
VEKOP-7.3.3-17 Digitális környezet a köznevelésben 1,577 standard Meghírdetve 2017. márciusban
VEKOP-7.3.4-17 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 0,668 standard Meghírdetve 2017. márciusban
VEKOP-7.3.5-17 Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása 0,233 standard 2017. szeptember
VEKOP-7.3.6-17 Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása 0,385 standard 2017. augusztus
VEKOP-7.4.1-16 Roma szakkollégiumok támogatása 0,3 standard Meghirdetve 2016. márciusban
A foglalkoztathatóságot szolgáló programokról szóló 8. prioritás
VEKOP-8.1.2-16 Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci szolgáltatásainak támogatása 0,97 standard Meghirdetve 2017. februárban
VEKOP-8.3.1-16 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 0,464 egyszerűsített Meghirdetve 2016. áprilisban
VEKOP-8.3.2-18 Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban 0,9 egyszerűsített 2018. július
VEKOP-8.5.1-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 2,447 standard Meghirdetve 2017. márciusban
VEKOP-8.5.2-16 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára 1,07 standard Meghirdetve 2017. márciusban
VEKOP-8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára 2,639 egyszerűsített Meghirdetve 2017. márciusban
VEKOP-8.6.3-16 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 2,429 standard Meghirdetve 2017. márciusban
Forrás: A Kormány 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról